Now showing items 1-2 of 2

  • Fúze dceřiných obchodních společností 

    Krýsa, Pavel
    Tato práce se zabývá problematikou fúzování obchodních společností ve větší ekonomické celky. Jednotlivé kapitoly jsou systematicky uspořádány, aby poskytly čtenáři komplexní pohled na vývoj, problematiku a realizaci fúzí ...
  • Racionalizace technologie výroby tělesa 

    Dostál, Martin
    V úvodní části práce jsou popsány technologie obrábění, které jsou používány při výrobě tělesa vpádu. Následuje podrobné rozebrání stávající technologie výroby této součásti s důrazem na nalezení problematických částí ...