Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza a demonstrace vybraných bezdrátových útoků pod OS Windows 

  Husár, Michal
  Tahle bakalářská práce popisuje dostupné technologie používané k zabezpečení bezdrátových sítí a nedostatky a chyby, které tyto technologie obsahují. V práci jsou popsány útoky zneužívající tyto nedostatky, provedené pod ...
 • Generátor kybernetických útoků 

  Gregr, Filip
  Práce je zaměřena na vývoj nástroje, který je schopen generovat kybernetické útoky. V úvodu práce jsou představeny některé útoky využívající protokoly aplikační vrstvy modelu ISO/OSI. Konkrétně se jedná o útoky známé pod ...
 • Luštění substitučních šifer v klasické kryptografii 

  Kulich, Martin
  Práce uvádí programový nástroj pro automatické luštění monoalfabetických substitučních šifer s využitím slovníkového útoku. Vychází z již uvedených řešení pro anglický jazyk, které však měly omezení na vlastnosti šifrového ...
 • Metody ukládání uživatelských hesel v operačních systémech 

  Pavlík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby ukládání hesel v současných operačních systémech. Konkrétně se práce zaměřuje na operační systémy Windows, Linux, BSD a OS X. U těchto systémů jsou zkoumány způsoby hašování hesel a ...
 • Zachycení síťových útoků pomocí nástroje Honeyd 

  Bláha, Lukáš
  Bakalářská práce pojednává o nástroji Honeyd a jeho efektivitě při zachytávání síťových útoků. V úvodu je vysvětlen princip honeypotů a jejich využití v síťové bezpečnosti. Důležitou část práce tvoří praktické provedení a ...