Now showing items 1-20 of 46

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Dědoch, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků. Cílem práce je zjistit aktuální spokojenost zákazníků kadeřnického salónu Creative v Prostějově a na základě zjištěných údajů navrhnout kroky pro zvýšení její úrovně.
 • Analýza úrovně služeb v restauračním zařízení TAMTAM BAR 

  Vrabcová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá analýzou služeb poskytovaných restauračním zařízením TAMTAM BAR v Kroměříži. V teoretické části je zpracována především problematika marketingového výzkumu a spokojenosti zákazníka. Analytická ...
 • Aplikace pro inteligentní logování polohy z GPS pro zařízení s OS Android 

  Šťastný, Petr
  Cílem této práce je vytvořit samostatnou službu, která by zjišťovala, ukládala a přeposílala informace o poloze uživatele s operačním systémem Android. Informace by měli být přeposílány on-line. Ukládání polohy by mělo ...
 • Filozofie zvyšování kvality v marketingu 

  Křivdová, Helena
  Tématem této diplomové práce je „Filozofie zvyšování kvality v marketingu“. Jejím cílem je návrh systému hodnocení spokojenosti zákazníků ve společnosti Pekárny a cukrárny Náchod, a.s, dále pak zhodnocení aktuální situace ...
 • Framework pro modulární aplikace nad knihovnou Swing 

  Sághy, Tomáš
  Práce se zabývá vytvořením frameworku pro modulární GUI aplikace v jazyce Java, která využívá ovládání pomocí pásu karet. V první části práce jsou porovnané tři existující frameworky pro tvorbu GUI aplikací. Pak následuje ...
 • Implementace dohledového centra v podniku 

  Zubek, Jindřich
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem Dohledového centra a jeho následnou implementací v prostředí zajišťující dohled nad specifickými činnostmi v IT prostředí.
 • Interaktivní ikony pro mobilní aplikaci inteligentní domácnost 

  Mlynarič, Tomáš
  Tato práce se zabývá vývojem interaktivních ikon (widgetů) pro platformu inteligentní domácnost vyvíjenou na FIT VUT v Brně a operační systém Android. V práci jsou představeny platformy, pro které je vývoj určen, dále jsou ...
 • Jabber/XMPP transport pro diskuzní skupiny přístupné protokolem NNTP 

  Halfar, Patrik
  Tato práce se zabývá problematikou výměny informací v počítačových sítích. V první části se zabývá úvodem do diskuzních skupin, známých též pod názvem NetNews a shrnutím hlavních informací o nově se rozvíjejícím projektu ...
 • Kompilovací služba 

  Tínes, Lukáš
  Tento dokument popisuje návrh a implementaci linuxové služby, která umožňuje přes webové rozhraní vzdálený překlad zdrojových kódů. Aplikace za použití překladového systému GNU make v jednotném a kontrolovaném prostředí ...
 • Marketingová komunikace podniku 

  Tomšů, Michaela
  Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací restaurací U Malířů a Pálffy palác s cílem odhalit nedostatky současných nástrojů a navrhnout nové, které se budou podílet na zviditelnění a konkurenceschopnosti. První ...
 • Marketingová strategie nově vzniklé společnosti 

  Slámová, Pavla
  Cílem diplomové práce je vypracování marketingové strategie pro společnost nově vstupující na trh služby privátní letecké dopravy. Tato práce předkládá obecné principy a strukturu marketingové koncepce a strategie, které ...
 • Marketingová strategie pro hotel Panská lícha 

  Zábrž, Jan
  Cílem této diplomové práce je navržení vhodné marketingové strategie pro Hotel Pánská lícha. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů v oblasti marketingové strategie. Praktická část se zabývá analýzou současného ...
 • Marketingová studie bankovních služeb v České republice a Velké Británii 

  Jindrová, Marta
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním bankovních služeb v České republice s bankovními službami ve Velké Británii. Zabývá se analýzou těchto služeb zejména z marketingového hlediska a výsledkem jsou doporučení na ...
 • Marketingový mix nové pobočky společnosti Fabricland 

  Směřičková, Michaela
  Předmětem diplomové práce marketingový mix nové pobočky společnosti Fabricland je analýza současného stavu marketingového mixu vybraného podniku a sestavení doporučení pro její vylepšení. Teoretické východisko se zaměřuje ...
 • Marketingový mix společnosti Bajulus s.r.o. 

  Albrechtová, Monika
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného marketingového mixu společnosti Bajulus s.r.o. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy marketingu a marketingového mixu, které jsou následně aplikovány v analytické ...
 • Marketingový mix společnosti Fabricland 

  Směřičková, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingový mix společnosti Michaela Směřičková (Fabricland). V teoretické části se věnuji teoretickým východiskům marketingového mixu, především marketingového mixu služeb. V praktické ...
 • Marketingový mix společnosti Senergos, a.s. 

  Doležalová, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na marketingový mix společnosti Senergos, a.s. Teoretická část bude věnována teoretickým východiskům marketingového mixu, především marketingového mixu služeb. Praktická část obsahuje rozbor ...
 • Marketingový výzkum maloobchodního trhu 

  Nesvačilová, Dana
  Předmětem této diplomové práce je marketingový výzkum v oblasti maloobchodního trhu s rychloobrátkovým zbožím v souvislosti s nakupováním potravin přes internet. První část této práce se věnuje teoretickému popisu maloobchodu, ...
 • Nástroj pro monitorování systémových prostředků OS Windows 

  Holub, Ondřej
  Práce pojednává o principu monitorování systémových prostředků v prostředí operačního systému Microsoft Windows. Soustředí se na systémové služby a funkce, které jsou využitelné ke sledování systémových zdrojů a blíže jsou ...
 • Návrh doplnění/změn marketingové komunikace konkrétní společnosti 

  Pospíšilová, Julie
  Diplomová práce se zabývá doplněním/změnou marketingové komunikace konkrétní společnosti. Jedná se o nově otevřenou kavárnu a fit studio OMNI v Medlánkách. Teoretická část se zabývá obecnými pojmy marketingové komunikace ...