Now showing items 1-3 of 3

 • Audiometrie 

  Stanický, Ondřej
  První polovina práce je zaměřena na teorii a zabývá se základními fyzikálními pojmy z akustiky, popisem anatomie sluchového ústrojí, základními audiometrickými vyšetřovacími metodami sluchu a popisem grafického výsledku ...
 • Snímání sluchových evokovaných potenciálů 

  Němečková, Pavla
  Tato práce se zabývá snímáním sluchových evokovaných potenciálů. K naměření byl použit přístroj TruTrace EMG a data byla nasnímána od 10 dobrovolníků. Pro seznámení se s problematikou je nejprve vysvětleno sluchové ústrojí, ...
 • Vyšetření sluchu v prostředí LabVIEW 

  Stanický, Ondřej
  V práci se pojednává o anatomii, vlastnostech, ochraně lidského ucha, studiu různých metod vyšetření sluchu a popisu protokolu vyšetření sluchu (audiogramu). Návrhu blokového schématu audiometru, samotné realizaci audiometru ...