Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace interního mikroklimatu velkoprostorové kanceláře pomocí stínění 

    Vysloužil, Lukáš
    Cílem diplomové práce je návrh systému VZT a optimalizace vnitřního mikroklimatu pomocí stínících prvků. V teoretické části jsem se zaměřil na rozdělení a popis stínících prvků. V další části práce se věnuji návrhu vhodné ...
  • Výroba dílu slunolamu 

    Obořil, Filip
    Práce se zabývá návrhem výrobní technologie pro zhotovení boční krytky slunolamu. Součást bude vyrobena z hliníku ČSN 42 4004 o tloušťce 2 mm. Výrobní série činí 100 000 kusů za rok. Byla provedena analýza různých výrobních ...