Now showing items 1-2 of 2

  • Ověření funkčnosti směrovacího protokolu GRP v prostředí OPNET Modeler 

    Kováč, Dominik
    Bakalářská práce „Ověření funkčnosti směrovacího protokolu GRP v prostředí OPNET Modeler“ se zabývá problematikou MANET sítí a je zaměřená zejména na směrovací procesy. V této práci je zpracován teoreticky rozbor směrovacího ...
  • QoS model pro mobilní ad hoc síť 

    Mašek, Pavel
    Diplomová práce "QoS model pro mobilní ad hoc síť" se zabývá problematikou zajištění kvality služeb v MANET (Mobile ad hoc) sítích. V této diplomové práci je proveden popis MANET sítí a teoretický rozbor směrovacích protokolů ...