Now showing items 1-7 of 7

 • Empirický výzkum vazeb mezi malými a středními podniky a ekonomickým růstem Srí Lanky 

  Vijayakumar, Sinnathurai (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-09)
  Purpose of the article: SMEs play important role in both developed and newly industrialized countries in terms of boosting economic growth and alleviating poverty. Despite there are vast numbers of SMEs in Sri Lanka, people ...
 • Podnikatelský záměr malého podniku 

  Kačor, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu na založení konkrétního drobného podniku. Teoretická část charakterizuje malý a střední podnik, jeho význam pro národní hospodářství, požadavky a postup ...
 • Podnikatelský záměr malého podniku 

  Bartoš, Michal
  Předmětem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu na založení konkrétního drobného podniku. Teoretická část charakterizuje malý a střední podnik, jeho význam pro národní hospodářství, požadavky a postup ...
 • Pohledávky po splatnosti u malých a středních podniků v České republice 

  Paseková, Marie; Crhová, Zuzana; Kuderová, Eva (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014-09)
  Purpose of the article: The adverse economic situation in the Czech Republic has elicited a rising number of proposals to commence insolvency proceedings. Insolvency proceedings are resolved by the insolvency act from ...
 • Strategie rozvoje malého podniku 

  Nácovský, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu současného stavu vybrané společnosti a jejího okolí. Pomocí strategické analýzy je určena konkurenční výhoda a pozice podniku na trhu. V souladu se strategickými cíli podniku a ...
 • Tvorba strategických partnerstiev vo vybranom regióne 

  Sághy Estélyi, Kristína
  Dizertačná práca sa venuje problematike tvorby strategických partnerstiev medzi malými a strednými podnikmi. Jej cieľom je skúmať postoje podnikov k strategickej spolupráci a charakterizovať spoluprácu podnikov v rámci ...
 • Založení malé kavárny 

  Zatloukalová, Petra
  Cieľom tejto diplomovej práce je zostavenie podnikateľského plánu pre malú kaviareň. Práca začína dôkladnou analýzou všeobecného a špecifického okolia podniku a zistením silných a slabých stránok začínajúceho podniku. Ďalej ...