Now showing items 1-2 of 2

  • Nefinanční příčiny úpadků malých a středních podniků 

    Doležalová, Eva
    Předkládaná disertační práce se zabývá novými nefinančními příčinami úpadků malých a středních podniků. Vznik myšlenky vychází z úvah předních odborníků na České insolvenční právo, kteří se domnívají, že finanční tísni, ...
  • Technologické a inovační centrum Telč 

    Rašovská, Michaela
    Zadání bakalářské práce řeší Technologické a inovační centrum ve městě Telč, určené pro malé a střední podnikatele. Parcela se nachází na okraji města, dříve sloužící jako orná půda. V novém územním plánu je tato oblast ...