Now showing items 1-10 of 10

 • The Balanced Scorecard: Innovative Performance Measurement and Management Control System 

  Žižlavský, Ondřej (Universidad Alberto Hurtado, 2014-10-09)
  The paper presents an overview of studies that have described the emergence of innovative performance measurement systems. It is dedicated to the issue of potential implementation of Balanced Scorecard as a strategic ...
 • Informačni bezpečnost podniku 

  Král, David
  Kvalitní zabezpečení citlivých dat a klíčových aktiv se dnes stává pro firmu jakéhokoliv zaměření a velikosti naprostou nutností. Historie vývoje informační bezpečnosti začala především v prostředí velkých organizací, které ...
 • Innovation Performance Measurement: Research in Czech Business Practice 

  Žižlavský, Ondřej (Taylor & Francis, 2016-11-23)
  The paper points out the importance of the innovation performance and its improvement. It begins with a comprehensive theory and definition of essential terms. The theoretical part is followed by the analysis of the current ...
 • Klasifikace a dopady inovací uvedených českými malými a středními podniky 

  Procházka, Lukáš; Barton, Monika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-03)
  Purpose of the article: The article is focused on innovation activities that are considered a key element for future competitiveness of small and medium-sized enterprises. As a result, various public policies supporting innovative ...
 • Mikroekonomické dopady minimální mzdy na vybrané podniky 

  Lajtkepová, Eva
  I když zákonná minimální mzda není kategorií novou (poprvé byla stanovena již v r.1912 ve státě Massachusetts v USA), v České republice se s ustanovením o minimální mzdě poprvé setkáváme až v novele zákona č. 65/1965 Sb., ...
 • Návrh financování formou dotací a grantů společnosti působící v oblasti rozhlasového vysílání 

  Kalová, Dagmar
  Diplomová práce analyzuje systém podpor podnikání v České republice a v Evropské unii se zaměřením na malé a střední podniky působící v oblasti rozhlasového vysílání. V závěru diplomové práce jsou podány návrhy na realizaci ...
 • Podnikatelský záměr malého podniku 

  Dušková, Ivana
  Předmětem diplomové práce je příprava a tvorba podnikatelského záměru na založení konkrétního malého podniku. Práce obsahuje charakteristiku pojmů, které souvisejí se zakládáním podniku, popisuje podnikatelský záměr a jeho ...
 • Polyfunkční dům Brno - Líšeň 

  Rudolecká, Anna
  Náplní bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace ke studii novostavby z předmětu AG035. Předmětem projektu je novostavba polyfunkčního domu v městské části Líšeň na pozemku p. č. 4418/1 v ...
 • Postoje vlastníků malých a středních podniků k problematice insolvence v České republice a Slovenské republice 

  Ředinová, Hana; Paseková, Marie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-03)
  Purpose of the article: The purpose of the present paper is to determine the attitudes of owners of small and medium-sized enterprises in the Czech and Slovak Republic relating to insolvency issues in both countries. Insolvency ...
 • Regional development problems of small and medium-sized enterprises in Latvia 

  Lace, Natalja; Sundukova, Zoja (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  Despite the achievements attained in recent years in the economic development of Latvia, until now Latvia’s regions demonstrate uneven development, which negatively impacts the development of small business. The development ...