Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza a návrh informačního systému pro malou firmu 

  Pekárek, Jan
  Bakalářská práce „Analýza a návrh informačního systému pro malou firmu“ se zabývá analýzou současné situace ve firmě Ocean’s Joy s.r.o. podnikající v gastronomickém odvětví. Práce poukazuje na vnitrofiremní problémy a ...
 • Aplikace nástrojů z SK od jednoho dodavetele při výrobě součásti v podmínkách malé strojírenské firmy. 

  Tysoň, Jakub
  Pomocí této technické zprávy je vytvořen optimální návrh řešení volby obráběcích nástrojů pro obrábění konkrétní součásti. Veškeré podmínky pro řešení jsou optimalizovány v podmínkách malé strojírenské společnosti S.CH. ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Lanc, Martin
  Cílem této diplomové práce je definovat podnikatelský záměr konkrétního malého podniku a následně ho zpracovat do podoby podnikatelského plánu. Tento záměr bude sloužit jako podklad pro realizaci soukromé mateřské školy. ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Benda, Jiří
  Záměrem této bakalářské práce je připravit podnikatelský záměr pro založení firmy PROMARK Data s.r.o., která podniká v oboru internetových databází, direct marketingu a realizaci projektu a dalšími přidanými službami, které ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro rozšíření firmy 

  Peňázová, Pavlína
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro rozšíření malé firmy paní Věry Krejčí, která podniká na trhu s pečivem. Podnikatel se rozhodl otevřít novou provozovnu v Chrasti u Chrudimi v Pardubickém kraji. Práce ...
 • Návrh řízení výrobního procesu u vybraného produktu 

  Koudelka, Pavel
  Tato práce se zabývá řízením výrobního procesu v malé české inovativní a rozvíjející se společnosti. V úvodu je popsán vybraný produkt jak z hlediska funkčnosti, tak z hlediska komponentů, ze kterých je sestaven. Po ...
 • Podnikatelský plán pro založení výrobny slaného pečiva 

  Peňázová, Pavlína
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení malého podniku, který vyrábí slané preclíky a dodává je do různých pohostinských zařízení, internetového obchodu a kamenných prodejen. Práce je rozdělena na tři ...
 • Rozvoj malé firmy 

  Chroust, Pavel
  Diplomová práce informuje o malých a středních podnicích v ČR, konkrétně o možnostech jejich rozvoje. Obsahuje teoretickou charakteristiku odvětví a příležitostí rozvoje aplikované na konkrétní podnikatelský subjekt za ...
 • Rozvoj malé firmy 

  Rauschová, Lenka
  Cílem diplomové práce je na základě kritické analýzy navrhnout rozvoj malé firmy. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy potřebné ke zpracování analytické a návrhové části. V analytické části je provedena analýza ...
 • Rozvoj malého rodinného podniku 

  Vránek, Marek
  Bakalářská práce popisuje rozvoj malého rodinného podniku, společnosti WP, která se zabývá prodejem italských vín. Záměr této práce spočívá v analýze současného hospodaření, v rozšíření marketingových aktivit a návrhu ...
 • Využití laserových strojů v malých a středních firmách 

  Šuga, Samuel
  Cieľom tejto práce bude kritické zhodnotenie využitia laserových strojov v strojárskom priemysle a to najmä s dôrazom na malé a stredné podniky zamerané na delenie laserom. je najvhodnejsie pouzitie vlaknoveho laseru. ...
 • Využití laserových strojů v menších firmách 

  Gorgol, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá laserovou technologií. V úvodu charakterizuje pojem malá a střední firma a uvádí pár takovýchto firem. V další části popisuje druhy laserů a jejich možné aplikace ve strojírenském průmyslu. ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Šejna, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou implementací informačního systému pro vybranou společnost. Zákaznická společnost si specifikuje požadavky, které jsou vstupními proměnnými pro výběr systému. Ze systému ...
 • Výroba součásti „Příhradový nosník“ v menší strojírenské firmě 

  Šmerda, Michal
  Bakalářská práce se zaobírá studií výroby příhradového nosníku v menší strojírenské firmě. Práce je rozdělena do několika částí. První část tvoří teoretická východiska, ve kterých jsou rozebrány vybrané ekonomické pojmy, ...
 • Založení malého podniku 

  Vévoda, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského plánu pro založení malého podniku. Podstatou tohoto plánu bude vytvoření služeb zaměřených na servis a odhlučnění vozidel. V první části je práce zaměřena na ...
 • Založení malého podniku pro finanční a hypoteční specialisty 

  Placr, Adam
  Tato diplomová práce se zaměřuje na založení malého podniku, ve kterém pracují finanční a hypoteční specialisti. Hlavním cílem této práce je na základě aktuální situace na trhu finančního poradenství, analýzy vnějšího okolí ...