Now showing items 1-1 of 1

  • Měření prachových částic (TZL) 

    Hynková, Blanka
    Bakalářská práce obsahuje rešerši na téma kotle malých výkonů na tuhá paliva. Dále se zabývá měřením prachových částic, je zde popsán postup při odebírání TZL, který je pak ověřen na zkušebně a doplněn výpočty.