Now showing items 1-1 of 1

  • Určení bezpečné hloubky ponoru vtoku MVE Vydra 2 

    Jobánek, Stanislav
    Bakalářská práce se zabývá zpracováním výsledků měření na fyzikálním modelu vtokové části objektu MVE Vydra 2. Je vyhodnocen vliv tvaru a polohy vtoku do tlakového přivaděče MVE Vydra 2 na hladinové poměry v jeho předpolí. ...