Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza proudových poměrů v okolí nové vodní elektrárny 

  Lorenc, Václav
  Diplomová práce se zabývá analýzou proudových poměrů u vodního díla Klecany – Roztoky, které se nachází ve Středočeském kraji na řece Vltavě v říčním kilometru 37,08. V této lokalitě bylo modelováno 3D proudění povrchové ...
 • Energetický potenciál vody v chovných nádržích 

  Schittenhelm, Dominik
  Táto bakalárska práca je rozdelená na niekoľko častí. Prvá časť sa zaoberá teóriou vodných elektrární a vodných turbín použiteľných pri malých zdrojoch elektrickej energie. Druhá časť je zameraná na návrh malého mikrozdroja ...
 • Mechanické čistící česle pro malou vodní elektrárnu 

  Lesák, Martin
  V úvodní části této bakalářské práce je provedena kritická rešerše stíracích mechanismů, používaných k čištění česlí malé vodní elektrárny. Práce dále obsahuje zdůvodněnou koncepci navrhovaného řešení, pevnostní výpočty ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Števček, Tomáš
  Práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť sa zaoberá teóriou vodnej energie a špecifikáciou súčastí vodných diel. Druhá časť je zameraná na návrh malej vodnej elektrárne a kladie si za cieľ skúmať využitie vodného toku ...
 • Návrh připojení malé vodní elektrárny do elektrické sítě 

  Miškovský, Ján
  Predmetom tejto práce je návrh vyvedenia výkonu malej vodnej elektrárne Raštak. V úvode bakalárskej práce je popísaná principiálna schéma MVE, popis jednotlivých stavebných častí a bližšie špecifikované technologické ...
 • Projekt modelu malé vodní elektrárny 

  Urbánek, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí malé vodní elektrárny pro laboratorní účely. Prvním krokem je vypočítání potřebných parametrů pro vytvoření 2D modelu Bánkiho turbíny. Další částí je návrh či výběr jednotlivých ...
 • Studie MVE u jezu Český Mlýn na řece Jihlavě v km 143,510 

  Höll, Jan
  Bakalářská práce se zabývá studií návrhu malé vodní elektrárny u jezu Český Mlýn a skládá se z několika částí. První část zpracovává a vyhodnocuje průtoky. V další části probíhá výběr vhodné technologie, která je následně ...
 • Studie MVE v lokalitě Zlín - Louky na řece Dřevnici v km 9,383 

  Brůžek, Jan
  Cílem bakalářské práce je studie dostavby malé vodní elektrárny na stávajícím jezu v lokalitě Zlín-Louky. Studie je rozdělena do několika částí, které zahrnutí zpracování hydrologických a hydraulických podkladů, dále také ...
 • Studie proveditelnosti MVE na toku Papradnianka v okrese Povážská Bystrica 

  Barenčík, Ladislav
  Hlavným cieľom bakalárskej práce je návrh koncepčného riešenia MVE na rieke Papradnianka v lokalite Prúdy a posúdenie možnosti realizácie tohto projektu. V prvej časti práce boli prehodnotené hydrologické údaje a uskutočnený ...