Now showing items 1-2 of 2

  • Pojízdný pásový dopravník 

    Svoboda, Miroslav
    Cílem bakalářské práce je návrh pásového dopravníku pro přepravu drobného kameniva, zeminy a drobné stavební sutě s dopravním výkonem 60 t/h, výškovým rozdílem 3,5 m a vzdáleností mezi osami bubnů 8 m. Tato práce obsahuje ...
  • Pojízdný pásový dopravník 

    Čech, David
    Cílem bakalářské práce je návrh pojízdného dopravníku pro přepravu drobného kameniva a drobné stavební sutě s dopravním výkonem 60 000 kg/h, výškovým rozdílem 3,5 m. Tato práce obsahuje také popis základních částí pásového ...