Now showing items 1-11 of 11

 • Adaptive control of public lighting 

  Janiga, Peter; Gašparovský, Dionýz; Barčík, Michal; Lipnický, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Public lighting is a specific type of lighting system, which various requirements. It is a lighting system which is subject to many influences. Some impacts are changing very rapidly but a lighting system is designed for ...
 • Analysis of Dense-Mesh Distribution Network Operation Using Long-Term Monitoring Data 

  Ptáček, Michal; Vyčítal, Václav; Toman, Petr; Vaculík, Jan (MDPI, 2019-11-14)
  The technical and economic aspects and the possibility of the mesh network topology offering many radial configurations lead to the fact that large municipal networks are generally under radial operation. However, it is ...
 • Analýza využití funkce breaker/limiter u odběrných míst nízkého napětí 

  Procházková, Denisa
  Diplomová práce umožňuje nahlédnout do problematiky dálkového omezování a odpojování odběrných míst distribučních společností. Dálkově nebo lokálně odpojit nebo připojit odběrné místo umožňuje funkce breaker. K automatickému ...
 • Inteligentní zásuvka pro výčet elektrických parametrů a ovládání připojeného zařízení 

  Musil, Libor
  Práce se zabývá návrhem inteligentní elektrické zásuvky. Na začátku práce jsou popsány vlastnosti distribuční sítě v České republice a způsoby měření těchto vlastností. Dále je blíže popsán vybraný integrovaný obvod, který ...
 • Modeling and Link Performance Analysis of Busbar Distribution Systems for Narrowband PLC 

  Hasirci, Z.; Cavdar, I. H.; Ozturk, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-06)
  Busbar distribution system is used as a modular infrastructure to carry electrical energy in low voltage grid. Due to the widespread usage in industrial areas, the power line communication possibilities should be investigated ...
 • Modelling Transmission Lines for the Purpose of Data Transmission over Power Lines 

  Franek, Lešek; Šťastný, Ladislav; Bradáč, Zdeněk (Elsevier, 2015-03-26)
  The aim of the article is to create two models of power line communication. First model is called Multipath model and It is based on identifying the transfer function based on the measured values. Second model is called ...
 • Možnosti využití fakturačních elektroměrů pro monitoring a řízení distribučních sítí 

  Bernát, Jan
  Práce se zabývá rešerší informací o statických elektroměrech vyráběných v současnosti, použitelných v systému chytrého měření. Statické elektroměry a jejich funkce jsou popsány z pohledu vnitřního uspořádání, metrologie a ...
 • Ostrovní systémy 

  Dolinský, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou využitia ostrovných, sebestačných a decentralizovaných systémov. V prvej časti sú spracované konvenčné, ale aj experimentálne zdroje energii pre ostrovné systémy. Druhá kapitola sa ...
 • Serial Bus Utilization For Smart Meters In Home Area Network 

  Slacik, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper focuses on possibilities of using data from smart meters for home area network applications. Data communication between a smart meter and a consumer for home area network can be done directly witout dedicated ...
 • Vliv médií na spotřebitelské chování v oblasti energetiky 

  Sedláček, Štěpán
  Tahle bakalářská práce se zabývá rozborem aspektů, které brání, či naopak umožňují integraci principů sociálních sítí do systému smart meteringu, jakožto i rozbor jejich potenciálu a možnosti provedení. Přínosy inteligentních ...
 • Zabezpečení datové komunikace s ochranou soukromí 

  Bernát, Michal
  Táto práca pojednáva o možnosti zaistenia bezpečnosti, integrity a autenticity dátovej komunikácie s ohľadom na súkromie užívateľov. V tejto práci sú popísané základy smart grid sietí spolu s možnosťami stávajúcich foriem ...