Now showing items 1-3 of 3

 • Krematorium se smuteční síní 

  Hošková, Monika
  Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby krematoria se smuteční síní. Objekt se nachází na katastrálním území Ráj ve městě Karviná, číslo parcely 524/1. Stavební pozemek se nachází ...
 • Krematorium ve Žďáru nad Sázavou 

  Polnický, Vít
  Diplomová práce se zabývá návrhem krematoria v katastru obce Žďár nad Sázavou. Práce obsahuje projektovou dokumentaci, technickou zprávu, tepelně technické posouzení, posouzení detailů ve 2D teplotním poli, požárně technickou ...
 • Smuteční síň v Jevišovce - hrubá vrchní stavba 

  Štěrba, Martin
  Cílem této bakalářské práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby smuteční síně v obci Jevišovka. Obsahem práce je technická zpráva technologické etapy hrubé vrchní stavby, řešení dopravních tras a jejich ...