Now showing items 1-2 of 2

  • Laditelná smyčková anténa pro radioamatérské použití 

    Šmerda, Jaroslav
    Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a konstrukci smyčkové antény, kterou můžeme ladit pomocí kondenzátorů krokovým motorem. Anténa je konstruována pro krátké vlny využívané radioamatéry. Mým úkolem je sestavit ladění ...
  • Vývoj bezdrátové bachorové sondy 

    Šídlová, Ludmila
    Cílem práce bylo prostudovat možnosti bezdrátového přenosu z žaludku přežvýkavců a navrhnout a realizovat bezdrátovou bachorovou sondu. První část práce se zabývá problematikou vnitřních bezdrátových sond. Další část ...