Now showing items 1-2 of 2

  • Elektronická ladička na ukulele 

    Staněk, Václav
    Tématem bakalářské práce je návrh a realizace elektronické ladičky pro ladění čtyřstrunného drnkacího hudebního nástroje zvaného ukulele. Ladička bude využívat krokový motor k ladění nástroje a její součástí bude také LCD ...
  • Lampový mikrofon 

    Škoda, Adam
    Předložená bakalářská práce se zabývá prostudováním činnosti a návrhem elektronkového mikrofonu, který využívá ke snímání zvuku kapacitní mikrofonní vložku. V těle navrženého mikrofonu je umístěna elektronka s označením ...