Now showing items 1-3 of 3

 • Metodika využití dat digitálních tachografů v soudním inženýrství 

  Zeman, Petr
  Znalci a kontrolní orgány se ve své praxi setkávají s digitálními tachografy. Data tachografů jsou důležitým zdrojem relevantních vstupních dat a informací potřebných pro hloubkovou analýzu nehodového děje. V praxi je možné ...
 • Rozšíření robotu Car4 o palubní počítač a snímače Kinect a Hokuyo 

  Najman, Jan
  Tato práce částečně navazuje na projekt dálkově ovládaného vozidla Car4, který byl součástí několika bakalářských a diplomových prací v mechatronické laboratoři FSI VUT v Brně. Cílem této práce je vývoj antikolizního systému ...
 • Využití LED diodového osvětlení 

  Podola, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou osvětlování prostřednictvím LED diod. V první části jsou vymezeny základní pojmy ze světelné techniky. Druhá část se zabývá stavbou tělesa LED. Vysvětluje princip vzniku bílého ...