Now showing items 1-3 of 3

 • Konstrukce stabilizovaného dvojitého napájecího zdroje 

  Svoboda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí dvojitého stabilizovaného napájecího zdroje s regulovatelným výstupním napětím 0 - 30 V a regulovatelným proudovým omezením 0 - 3 A. Zdroj kombinuje použití síťového ...
 • Ověřování vlastností absolutních snímačů polohy s Hallovými prvky 

  Mucha, Patrik
  Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a použitím snímačů využívajících Hallova jevu a jejich vnitřním uspořádáním. Tyto snímače se používají především pro měření magnetického pole, elektrického proudu a vzdálenosti. V ...
 • Spínaný zdroj 5,5kV/4,3kW s polovodiči z karbidu křemíku 

  Gabriel, Petr
  Tato práce popisuje vývoj spínaného zdroje s vysokým výstupním napětím 5,5 kV a výkonem 4,3 kW. Práce přímo navazuje na výstupy dvou předcházejících semestrálních projektů. Zadáním práce je dokončit výrobu zbývajících DPS ...