Now showing items 1-2 of 2

  • Laboratorní přípravek pro měření otáček 

    Zikmund, Jiří
    V práci je rozebírána tématika měření otáček a jednotlivé typy snímačů otáček. Je proveden návrh přípravku pro demonstraci principu snímačů. Dále je navrženo zadání úkolů pro kurz BMFV a jsou provedena měření na tomto přípravku.
  • Vliv externích elektromagnetických polí na funkci snímačů otáček 

    Jehlář, Zbyněk
    Tato práce se zabývá vlivem externích elektromagnetických polí na funkci snímačů otáček. Je zde vytvořen přehled jednotlivých principů snímačů otáček a možných zdrojů elektromagnetických polí a vyhodnocen jejich vliv na ...