Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba 3D modelu kostela sv. Jakuba fotogrammetrickou metodou 

    Janči, Branislav
    Predmetom bakalárskej práce je tvorba 3D modelu kostola Sv. Jakuba v centre Brna. Na vytvorenie modelu bola použitá kombinovaná metóda leteckej a blízkej fotogrametrie . Vlícovacie body a body, ktoré boli použité na určenie ...