Now showing items 1-1 of 1

  • Studie strojů pro zimní údržbu komunikací 

    Grandič, Jan
    Tato bakalářská práce rešeršního typu je rozdělena do několika částí. Věnuje se rozboru provedení typů konstrukčního a technologického řešení uspořádání sněhových pluhů, fréz a posypových vozů. Tato práce obsahuje i vybrané ...