Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza digitální marketingové komunikace firmy a návrh zlepšení 

  Peša, Jakub
  Diplomová práce se zabývá marketingovými komunikačními kanály vybrané společnosti, s digitálním zaměřením. Práce je zkomponována na principu datové analýzy a návrhu zlepšení pro firmu, se záměrem implementace. Rozsah práce ...
 • Analýza využití sociálních médií v marketingové komunikaci podniku a návrh rozšíření užití sociálních sítí v marketingové strategii 

  Plisková, Zuzana
  Tato práce řeší problematiku využití marketingové komunikace na sociálních médiích konkrétní společnosti. Cílem práce je analyzovat současnou situaci společnosti a navrhnout nástroje na změnu online marketingové komunikace. ...
 • Dolování dat v prostředí sociálních sítí 

  Raška, Jiří
  Tato práce se zabývala získáváním znalostí ze sociálních médií. Konkrétním cílem této práce bylo získávání názorů na úrovní rysů z uživatelských recenzí. V teoretické části byly uvedeny metody v procesu dolování názorů a ...
 • Hrozby a negativní vlivy používání technologií 

  Wohlgemuth, Petr
  Uživatelsky orientované produkty technologického pokroku jsou všudypřítomné a mají nepopiratelný vliv na člověka i na společnost. Cílem této semestrální práce je shrnout negativní důsledky používání těchto technologií a ...
 • Influencer marketing jako moderní nástroj komunikace prostřednictvím sociálních médií a návrh na jeho využití ve zvolené společnosti 

  Novotný, Petr
  V 21. století digitální marketing představuje nedílnou součást marketingové komunikace, kde sociální média zaujímají čím dál významnější pozici tohoto odvětví. Bakalářská práce se odráží od základů internet marketingu a ...
 • Internetový marketing v sociálních médiích 

  Plšek, Vítězslav
  Sociální média představují nový prostor pro marketing, propagaci a získávání zpětné vazby od zákazníka. Práce si klade za cíl zmapovat způsoby využití internetu a sociálních médií v rámci marketingové komunikace napříč ...
 • Marketingová strategie Heaven Labs 

  Hromada, František
  Diploma thesis is focus on marketing strategy of Heaven Labs, producer of powder food MANA. It covers analysis of powder food industry and proposes marketing approach for increasing awareness and increasing sales. Thesis ...
 • Marketingový plán personálního informačního systému Kompas2 

  Gultová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu marketingového plánu personálního informačního systému Kompas2, který je vyroben a distribuován společností PC HELP, a.s. V teoretické části se zároveň zabývá mapováním moderních ...
 • Návrh elektronického obchodu pro Petyša Sport 

  Bartoň, Roman
  Obsahem této práce je návrh elektronického obchodu pro malou firmu Petyša Sport. Tato firma učinkuje v oblasti prodeje outdoorového oblečení a lyžařských potřeb. Koncept elektronického obchodu bude postaven na klasické ...
 • Návrh marketingové kampaně produktu 

  Žďárská, Kristýna
  Cílem diplomové práce je navrhnout marketingovou kampaň pro uvedení nové liniové řady masek na vlasy Circle Chronicles od společnosti Davines na německý trh. V teoretické části je shrnuta problematika marketingu a komunikačního ...
 • Návrh marketingového plánu elektronického obchodu pro vstup na zahraniční trh 

  Rippl, Adam
  Cílem této práce je na základě provedených analýz navrhnout marketingový plán pro vstup na zahraniční trh společnosti, zabývající se elektronickým obchodem. V řešení bylo použito analýz vnějšího a vnitřního prostředí, ...
 • Propagace IT internetového obchodu na sociálních sítích 

  Blažek, Jan
  Diplomová práce se zabývá propagací IT internetového obchodu na sociálních sítích. Teoretická část popisuje problematiku sociálních médií a sítí, marketingové strategie a vybraných metrik a ukazatelů na sociálních sítích. ...
 • Sociální média a jejich vliv na demokratické volby 

  Khyzhniak, Veronika
  Technologický pokrok výrazně zlepšil způsob, jakým mohou lidé na celém světě komunikovat. Sociální sítě velmi usnadňují živou komunikaci nejen pro obyčejné lidi, ale také pro zástupce legislativní moci. Prostřednictvím ...
 • "Too cool to pretend to care" 

  Vinklárková, Tereza
  Cílem projektu je zachycení konzumního přístupu společnosti, kultury mileniálů, fake news, a zároveň planetární a celospolečenské změny. Předkládá stylizovanou post-ironickou výpověď poněkud narcistních mileniálů, jejichž ...
 • Využití sociálních sítí v marketingové komunikaci 

  Nejedlý, Roman
  Diplomová práce popisuje využití sociálních médií v marketingové komunikaci. Vymezuje míru jejich účelného využívání a stanovuje postupy, kterými lze komunikovat s trhem a dosáhnout maximální efektivity.