Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza datových zdrojů třetích stran v prostředí Internetu 

  Paulech, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a tvorbou systému pre prácu s dátovými zdrojmi tretích strán, hlavne API rozraní služieb Facebook a Twitter a Expedia. Systém sleduje profily na sociálnych sieťach, ich údaje a pridávaný ...
 • Návrh marketingovej stratégie pre internetovú agentúru poskytujúcu online marketingové riešenia 

  Oríšek, Peter
  Diplomová práca popisuje postup pri vytváraní návrhu marketingovej stratégie pre internetovú agentúru poskytujúcu online marketingové riešenia – Freya creative s r.o. V práci je analyzovaný súčasný stav vo firme a konkurencia. ...
 • Ochrana soukromí v síti internet 

  Lučenič, Lukáš
  V bakalárskej práci sú analyzované sociálne siete a ich bezpečnosť, metódy získavania informácií od užívateľov internetu a príklady internetovej kriminality. V druhej časti sú popísané metódy autentizácie a autentizačné ...