Now showing items 1-8 of 8

 • Každodennost 

  Rišiaňová, Zuzana
  Formou kresby v tablete ilustrujem portréty ľudí vyťahujem ich z elektronickej podoby sociálnych sietí a následne vytváram objekt v ktorom ich inštalujem na závesný vešiak v podobe kabátov.
 • Marketingová komunikace Craft beer pubu 

  Poništová, Natália
  Diplomová práca sa zameriava na marketingovú komunikáciu Craft Beer & Food pubu U Vašinů. Prvá časť práce je zameraná na teoretické poznatky z oblasti marketingu a marketingového mixu. Druhá časť práce obsahuje analýzu ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Zápotocký, Eduard
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou návštevnosti webovej stránky pomocou štatistických metód. Dáta boli vyzbierané za obdobie Apríl 2015 až Marec 2016 a následne podrobne spracované. Výsledky analýzy sa stanú základom pre ...
 • Návrh marketingové kampaně pro Instragram 

  Váhovská, Viktória
  Táto bakalárska práca je zameraná na marketingovú komunikáciu firmy Rebelbean s.r.o.. Konkrétne sa jedná o online formu marketingovej komunikácie prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí. Práca obsahuje návrh ...
 • Návrh marketingové strategie pro high-tech firmu 

  Drgonec, Igor
  Diplomová práca sa zaoberá využitím marketing a jeho pod kategórie online marketingu na vytvorenie obecného postupu alebo návodu na zavedenie a zvýšenie popularity mobilných aplikácii vyvinutých firmou Programatori s.r.o. ...
 • Návrh řešení elektronického obchodu pro vybranou firmu 

  Zajac, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom elektronického obchodu a jeho následnej propagácie pre vybranú firmu. Nový návrh je dôsledkom zlého technického stavu starého riešenia, ktoré navyše nebolo podporované žiadnymi možnosťami ...
 • Využití IT pro podporu firemních procesů 

  Dragula, Peter
  Oblasť malého a stredného podnikania je dôležitou sférou, od ktorej si mnohí sžubujú zlepšenie hospodárskej situácie. Je to opodstatnená požiadavka, a ako sa ukazuje vo vyspelých ekonomikách, tento segment je dôležitou ...
 • Základní aspekty při hodnocení značky podniku 

  Horváth, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou metód ocenenia Goodwill stavebného podniku. Popisuje správanie zákazníkov na stavebnom trhu, navrhuje zlepšenia marketingovej komunikácie pre vybranú spoločnosť a hodnotí ...