Now showing items 1-20 of 26

 • Akční plán marketingové komunikace FP VUT v Brně prostřednictvím sociálních médií 

  Červený, Benjamín
  Sociálne médiá v dnešnej dobe predstavujú určitý nový priestor pre komunikáciu, marketing a propagáciu firiem s okolitým svetom. Práca sa zameriava na analýzu aktuálneho stavu marketingového plánu a spôsobu propagácie na ...
 • Analýza digitální marketingové komunikace firmy a návrh zlepšení 

  Peša, Jakub
  Diplomová práce se zabývá marketingovými komunikačními kanály vybrané společnosti, s digitálním zaměřením. Práce je zkomponována na principu datové analýzy a návrhu zlepšení pro firmu, se záměrem implementace. Rozsah práce ...
 • Analýza sociálních sítí využitím metod rozpoznání vzoru 

  Križan, Viliam
  Diplomová práca sa zaoberá rozpoznávaním emócií z textu v sociálnych sieťach. Práca popisuje súčasné metódy extrakcie príznakov, používané lexikóny, korpusy a klasifikátory. Emócie boli rozpoznávané na základe klasifikátoru, ...
 • Analýza využití sociálních médií v marketingové komunikaci podniku a návrh rozšíření užití sociálních sítí v marketingové strategii 

  Plisková, Zuzana
  Tato práce řeší problematiku využití marketingové komunikace na sociálních médiích konkrétní společnosti. Cílem práce je analyzovat současnou situaci společnosti a navrhnout nástroje na změnu online marketingové komunikace. ...
 • Dolování dat v prostředí sociálních sítí 

  Raška, Jiří
  Tato práce se zabývala získáváním znalostí ze sociálních médií. Konkrétním cílem této práce bylo získávání názorů na úrovní rysů z uživatelských recenzí. V teoretické části byly uvedeny metody v procesu dolování názorů a ...
 • Hrozby a negativní vlivy používání technologií 

  Wohlgemuth, Petr
  Uživatelsky orientované produkty technologického pokroku jsou všudypřítomné a mají nepopiratelný vliv na člověka i na společnost. Cílem této semestrální práce je shrnout negativní důsledky používání těchto technologií a ...
 • Influencer marketing jako moderní nástroj komunikace prostřednictvím sociálních médií a návrh na jeho využití ve zvolené společnosti 

  Novotný, Petr
  V 21. století digitální marketing představuje nedílnou součást marketingové komunikace, kde sociální média zaujímají čím dál významnější pozici tohoto odvětví. Bakalářská práce se odráží od základů internet marketingu a ...
 • Internetový marketing v sociálních médiích 

  Plšek, Vítězslav
  Sociální média představují nový prostor pro marketing, propagaci a získávání zpětné vazby od zákazníka. Práce si klade za cíl zmapovat způsoby využití internetu a sociálních médií v rámci marketingové komunikace napříč ...
 • Marketingova strategie firmy Turkish Airliners 

  Fritsch, Daniel
  Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou strategii Turkish Airlines, který je nejlepší evropský letecký dopravce s jeho hlavní základnou v Istanbulu na letišti Atatürk. Práce taktéž zahrnuje rozbor leteckého průmyslu ...
 • Marketingová komunikace 

  Buršík, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá účinností vybraných online marketingových nástrojů, používaných Jazykovou školou Jílek. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy komunikačního mixu. Na základě analýzy a hodnocení ...
 • Marketingová komunikace Craft beer pubu 

  Poništová, Natália
  Diplomová práca sa zameriava na marketingovú komunikáciu Craft Beer & Food pubu U Vašinů. Prvá časť práce je zameraná na teoretické poznatky z oblasti marketingu a marketingového mixu. Druhá časť práce obsahuje analýzu ...
 • Marketingová strategie Heaven Labs 

  Hromada, František
  Diploma thesis is focus on marketing strategy of Heaven Labs, producer of powder food MANA. It covers analysis of powder food industry and proposes marketing approach for increasing awareness and increasing sales. Thesis ...
 • Marketingová strategie pro společnost HASOFT, s.r.o. 

  Janů, Šimon
  Diplomova prace se zabyva marketingovou strategii vybraneho podniku. Prace je obsahove clenena do tri casti. Na teoretickou, analytickou a vlastni doporuceni. Teoreticka cast je venovana popisu pojmu marketingova strategie. ...
 • Marketingový plán personálního informačního systému Kompas2 

  Gultová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu marketingového plánu personálního informačního systému Kompas2, který je vyroben a distribuován společností PC HELP, a.s. V teoretické části se zároveň zabývá mapováním moderních ...
 • Návrh digitální marketingové strategie pro zvýšení povědomí o značce na slovenském trhu 

  Nepožitková, Lucie
  Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout efektivní a uskutečnitelnou digitální marketingovou strategii orientovanou na slovenský trh pro vybranou společnost. Práce je zkomponována z teoretické části analytické části a z ...
 • Návrh marketingové kampaně pro Instragram 

  Váhovská, Viktória
  Táto bakalárska práca je zameraná na marketingovú komunikáciu firmy Rebelbean s.r.o.. Konkrétne sa jedná o online formu marketingovej komunikácie prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí. Práca obsahuje návrh ...
 • Návrh marketingové kampaně produktu 

  Žďárská, Kristýna
  Cílem diplomové práce je navrhnout marketingovou kampaň pro uvedení nové liniové řady masek na vlasy Circle Chronicles od společnosti Davines na německý trh. V teoretické části je shrnuta problematika marketingu a komunikačního ...
 • Návrh marketingového plánu elektronického obchodu pro vstup na zahraniční trh 

  Rippl, Adam
  Cílem této práce je na základě provedených analýz navrhnout marketingový plán pro vstup na zahraniční trh společnosti, zabývající se elektronickým obchodem. V řešení bylo použito analýz vnějšího a vnitřního prostředí, ...
 • Návrh řešení elektronického obchodu pro vybranou firmu 

  Zajac, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom elektronického obchodu a jeho následnej propagácie pre vybranú firmu. Nový návrh je dôsledkom zlého technického stavu starého riešenia, ktoré navyše nebolo podporované žiadnymi možnosťami ...
 • Návrh změn marketingové komunikace vybrané společnosti na Internetu 

  Martof, Jan
  Tato práce se zabývá návrhy na úpravu marketingové strategie společnosti na Internetu. K těmto návrhům byly mimo jiné využity analýzy konkurenční online komunikace, načež byly navrhnuty konkrétní SEO prvky a činnosti. ...