Now showing items 1-20 of 26

 • Analytické hodnocení nebezpečí sociálních sítí pro uživatele 

  Mátl, Jiří
  Téma této bakalářské práce se zabývá chováním uživatelů sociálních a komunitních sítí z hlediska bezpečnosti. V první části bakalářské práce jsou shrnuty rizika sociálních sítí a psychologický profil jejich uživatelů. V ...
 • Analýza dat na sociálních sítích s využitím dolování dat 

  Fešar, Marek
  Práce seznamuje čtenáře s obecnými principy dolování dat a také se specifikami prostředí sociálních sítí. Jsou rozebíráni konkrétní reprezentanti sociálních sítí vybraní s ohledem na jejich návětěvnost a použití českými ...
 • Analýza datových zdrojů třetích stran v prostředí Internetu 

  Paulech, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a tvorbou systému pre prácu s dátovými zdrojmi tretích strán, hlavne API rozraní služieb Facebook a Twitter a Expedia. Systém sleduje profily na sociálnych sieťach, ich údaje a pridávaný ...
 • Internet a sociální sítě jako nástroje pro současné marketingové kampaně 

  Křenek, Lukáš
  Záměrem této práce je analyzovat nové praktiky používané při plánování marketingových kampaní. Zřetel je dán zejména na použití internetu a sociálních sítí, které zaznamenávají v posledních letech značný růst počtu uživatelů. ...
 • Marketingová komunikace nové sociální sítě 

  Stibůrek, Ondřej
  Tématem této bakalářské práce je vyhodnotit nejlepší nízkonákladovou marketingovou metodu reklamy a navrhnout, jaká metoda je nejlepší pro rozšíření povědomí o nové sociální síti. Při zpracovávání této práce bude probíhat ...
 • Metody analýzy a simulací sociálních sítí 

  Vorlová, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá popisem, jakými způsoby je možné analyzovat sociální sítě, návrhem a implementací modelu, který simuluje konkrétní sociální síť, a jeho analýzou. V dnešní době jsou sociální sítě velmi ...
 • Model dialogového rozhraní pro e-commerce 

  Suda, Karel
  Tato diplomová práce pojednává o dialogových rozhraních a navrhuje jejich optimální model pro firmy začínající podnikat na internetu, případně pomoci firmám na internetu podnikajícím ve zlepšení komunikace se zákazníky. V ...
 • Modelování sociální sítě pomocí multi-agentních systémů 

  Lelkes, Gábor
  Práce poskytuje čitateli úvod do témat sociálních sítí a multi-agentních systémů. Jejím cílem je popsat návrh a implementaci funkčního modelu sociální sítě jakožto multi-agentního systému postaveného na frameworku Jason a ...
 • Multiple-Context Trust Model for a Social Network Using Personality Analysis 

  Švec, Tomáš
  Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci, ve které byl vytvořen model důvěry pro sociální síť Facebook. Do tohoto modelu jsou zapracovány připomínky z konference UMAP 2013 a ověřena jeho škálovatelnost a flexibilita. ...
 • Návrh databázového modelu pro informační systém sociální sítě. 

  Pastor, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení aktuálního stavu hotelového informačního systému a řeší jeho případné nedostatky včetně návrhu vhodné varianty nasazení změn pro danou společnost. Na problém je nahlíženo z pohledu ...
 • Návrh elektronického obchodu pro Petyša Sport 

  Bartoň, Roman
  Obsahem této práce je návrh elektronického obchodu pro malou firmu Petyša Sport. Tato firma učinkuje v oblasti prodeje outdoorového oblečení a lyžařských potřeb. Koncept elektronického obchodu bude postaven na klasické ...
 • Návrh marketingovej stratégie pre internetovú agentúru poskytujúcu online marketingové riešenia 

  Oríšek, Peter
  Diplomová práca popisuje postup pri vytváraní návrhu marketingovej stratégie pre internetovú agentúru poskytujúcu online marketingové riešenia – Freya creative s r.o. V práci je analyzovaný súčasný stav vo firme a konkurencia. ...
 • Návrh marketingové strategie pro high-tech firmu 

  Drgonec, Igor
  Diplomová práca sa zaoberá využitím marketing a jeho pod kategórie online marketingu na vytvorenie obecného postupu alebo návodu na zavedenie a zvýšenie popularity mobilných aplikácii vyvinutých firmou Programatori s.r.o. ...
 • Návrh marketingové strategie pro internetový obchod 

  Žák, Ivan
  Hlavním cílem této práce je navrhnout vhodnou marketingovou strategii pro internetový obchod Fairko.cz. Největší důraz bude kladen na využití internetu a sociálních sítích, které v posledních letech dosahují výrazného ...
 • Ochrana soukromí v síti internet 

  Lučenič, Lukáš
  V bakalárskej práci sú analyzované sociálne siete a ich bezpečnosť, metódy získavania informácií od užívateľov internetu a príklady internetovej kriminality. V druhej časti sú popísané metódy autentizácie a autentizačné ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hošek, Martin
  Práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení nové společnosti, která bude provozovat sociální sít pro umělce. Tato sociální síť bude sdružovat různě zaměřené umělce a bude jim poskytovat možnost prezentace ...
 • Pokročilá evaluace úrovně privátnosti v sociálních sítích 

  Januš, Filip
  V dnešní době stále přetrvává trend přesunu mezilidské komunikace do online prostředí. A to díky sociálním sítím a jejich službám. S tímto faktem souvisí i rostoucí počet uživatelů sociálních sítí. Mnoho uživatelů ovšem ...
 • Propojení sociální sítě Twitter s televizním vysíláním 

  Fiala, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá možností propojení digitálního televizního vysílání DVB se sociální sítí Twitter. Cílovou platformou je Hybridní televizní platforma HbbTV umožňující kombinaci televizního vysílání s daty ...
 • Realizace internetového obchodu 

  Zháněl, Jiří
  Diplomová práce se zabývá analýzou způsobu prodeje odborné literatury a navrhuje řešení, jak realizovat internetový obchod za podmínky minimálních nákladů. Zaměřuje se na propagaci nabídky využitím online nástrojů a ...
 • Sociální síť pro kolektivní sporty 

  Adam, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem webové sociální sítě pro organizaci amatérských utkání v kolektivních sportech. Je implementována v jazyce JavaScript. Klientská část je napsána v aplikačním rámci AngularJS. Serverová ...