Now showing items 1-20 of 39

 • Aktuálne trendy v získavaní zamestnancov generácie Y v kontexte moderných Informačno-komunikačných technológií 

  Kuchárová Mačkayová, Veronika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: In this article the author deals with the latest trends in the process of employees’ recruitment based on application of possibilities provided by the modern information and communication technologies ...
 • Analyses of Real Email Traffic Properties 

  Malinka, K.; Hanacek, P.; Cvrcek, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-12)
  In this paper, we perform an empirical analysis of email traffic logs obtained from a large university to better understand its impact on the effectiveness and efficiency of anonymous mix remailers. We analyzed data ...
 • Analýza chování uživatelů internetových sociálních sítí z hlediska bezpečnosti 

  Walder, Marek
  Předmětem bakalářské práce je statistická analýza chování uživatelů internetových sociálních sítí z hlediska bezpečnosti na základě vytvořeného dotazníku. První část bakalářské práce se zabývá teoretickými východisky z ...
 • Analýza dat na sociálních sítích s využitím dolování dat 

  Sedlák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá dolováním z dat v prostředí sociálních sítí. Představuje dolování z dat jako takové a jeho možné využití při dolování ze sociálních sítí. Dále se zabývá analýzou aplikačních rozhraní sociálních ...
 • Analýza rizikového chování uživatelů sociální sítě Facebook 

  Ondra, Jan
  Tématem bakalářské práce je analýza rizikového chování uživatelů sociální sítě Facebook. Analýza je provedena na základě vlastního dotazníkového šetření. První část práce je věnována teoretickým poznatkům z oblasti statistiky, ...
 • Analýza využití sociálních médií v marketingové komunikaci podniku a návrh rozšíření užití sociálních sítí v marketingové strategii 

  Plisková, Zuzana
  Tato práce řeší problematiku využití marketingové komunikace na sociálních médiích konkrétní společnosti. Cílem práce je analyzovat současnou situaci společnosti a navrhnout nástroje na změnu online marketingové komunikace. ...
 • Bezpečnostní rizika sociálních sítí a jejich prevence 

  Nguyen, Sao Linh
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnostních rizik a hrozeb sociálních sítí. Práce zahrnuje základní informace o nejznámějších online sociálních sítích typu Facebook, Twitter a Instagram. V práci je analyzována ...
 • ChatBot založený na jazykovém modelování 

  Plaga, Michal
  Práce se zabývá chatbotem založeným na jazykovém modelování. Hlavním cílem práce je implementace chatbota komunikujícího na sociálních sítích. Porovnání chatbota s již existujícími chatboty. A využití jazykového modelování ...
 • Design digitálního fotoaparátu 

  Miklica, Martin
  Tato práce se zabývá historií, současností i budoucností fotografování. Stěžejním cílem však je navrhnout stylový kompaktní digitální fotoaparát s ohledem na požadavky moderní doby, jakým je například rozmach internetových ...
 • Dialogové rozhraní pro e-commerce 

  Crlík, Jan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením marketingové strategie pro nový elektronický obchod. Specifikuje vznik elektronické aplikace a popisuje jednotlivé marketingové nástroje, které vedou k efektivnějšímu prodeji produktů ...
 • Efektivita postupů pro správu komerčních profilů na sociální síti facebook 

  Medek, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na sociální sítě, jakožto trend 21. století, jejich vliv na společnost a jak lze tedy možno využít jejich potenciálu v marketingové komunikaci. Pro tento účel je založena nová stránka na sociální ...
 • Každodennost 

  Rišiaňová, Zuzana
  Formou kresby v tablete ilustrujem portréty ľudí vyťahujem ich z elektronickej podoby sociálnych sietí a následne vytváram objekt v ktorom ich inštalujem na závesný vešiak v podobe kabátov.
 • Komunikační mix společnosti 

  Kollár, Robin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix rekreačního zařízení Slovácký dvůr Ostrožská Nová Ves, který byl založen v roce 2014. Toto rekreační středisko patří k jedněm z největších kempů a penzionů ve Zlínském ...
 • Komunikační mix společnosti při vstupu na zahraniční trh 

  Kollár, Robin
  Tato diplomová práce je zamerena na komunikacni mix výrobce a prodejce skleněných a dekoračních výrobků Royal Crystal, s.r.o. při vstupu na zahraniční trh prostřednictvím internetového obchodu. Podnik byl založen v roce ...
 • Marketing on Social Networks: Content Analysis of Facebook Profiles of Selected Czech E-shops 

  Čeněk, Jiří; Smolík, Josef; Svatošová, Veronika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016-09)
  Purpose of the article: The research focused on the identification of types and frequencies of posts added by e-shops and the reactions of fans to the posts. Three e-shops were analysed: Alza.cz, Czc.cz and Mironet.cz. ...
 • Marketingová komunikace podniku prostřednictvím Instagramu 

  Veselá, Marie
  Tato práce se zabývá marketingovou komunikací firmy fyftstore s.r.o. (dále jen Fyft) prostřednictvím sociální sítě Instagram. Firma Fyft vlastní e-shop a kamennou prodejnu v Brně. Jejich produkty podporují volnočasové ...
 • Marketingový plán pro uvedeni nového produktu pro psy na trh 

  Vintrová, Stephanie
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu marketingového plánu pro uvedení šamponů pro psy na trh. Šampony budou uváděny na slovenský trh společností Palma a.s. Návrh marketingových aktivit je podložen jak teoretickými východisky, ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Zápotocký, Eduard
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou návštevnosti webovej stránky pomocou štatistických metód. Dáta boli vyzbierané za obdobie Apríl 2015 až Marec 2016 a následne podrobne spracované. Výsledky analýzy sa stanú základom pre ...
 • Metody dolování relevantních dat z prostředí webu s využitím sociálních sítí 

  Smolík, Jakub
  Tato práce se zabývá řešením problémů spojených s hledáním relevantních informací v prostředí internetu. V textu představujeme možné východisko ve formě aplikace, která bude umožňovat s využitím automatizovaného zpracování ...
 • Módní značka 

  Slanař, Karel
  Cílem této bakalářské práce bylo založení vlastní módní značky a vytvoření idey pro vlastní podnikání. Jako grafický designér ve velké míře spolupracuji s klientem, přičemž někdy vznikají i kompromisní situace. V této práci ...