Now showing items 1-7 of 7

 • Aplikace soft computing při hraní her 

  Pospíšil, Milan
  Tato práce se zabývá aplikací klasických metod umělé inteligence a metod soft computing při hraní her. Pokouší se tyto medoty aplikovat na programech pro hraní dámy a šachů a srovnává dosažené výsledky.
 • Metody využívané pro OCR 

  Čermák, Marek
  Ačkoli je OCR (Optické rozpoznávání znaků – Optical Character Recognition) problematikou sahající do druhé poloviny dvacátého století, dostalo se mu v současnosti velké pozornosti v souvislosti s počítačovým viděním a ...
 • Nelineární řízení komplexních soustav s využitím evolučních přístupů 

  Minář, Petr
  Problematika optimalizace složitých soustav za použití algoritmů umělé inteligence, je relativně nový vědní obor a má mnohé způsoby využití v technické praxi. Vhodné algoritmy na řešení podobných úloh jsou třeba genetický ...
 • Paralelní trénování hlubokých neuronových sítí 

  Šlampa, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnou způsob jak zhodnotit výhodnost použití paralelního trénování neuronových sítí. V této práci jsem provedl analýzu paralelního trénování se zaměřením na délku trénování. Vycházím ze sekvenční ...
 • Prediction of European Stock Indexes Using Neuro-fuzzy Technique 

  Janková, Zuzana; Dostál, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2020-07-01)
  Purpose of the article: The paper is focused on the forecast of stock markets of the Central European countries, known as V4, by means of soft computing. The tested model is constructed by a combination of fuzzy logic and ...
 • Soft computing and its use in risk management 

  Dostál, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  New analytical methods have begun to be used in risk management. The methods such as fuzzy logic, neural network and genetic algorithms rank among them. The article shortly describes these methods and represents their ...
 • Zjednodušené násobení v konvolučních neuronových sítích 

  Juhaňák, Pavel
  Tato práce se zaměřuje na problematiku klasických i konvolučních neuronových sítí. Jsou zde probrány konvenční techniky hardwarového násobení a možnosti jeho optimalizace v kontextu umělých neuronových sítí. Je navržena ...