Now showing items 1-4 of 4

 • Modelování pohybu osob při konání hromadných akcí 

  Žalská, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá modelováním pohybu osob při konání hudebního festivalu Hradecký Majáles. Tato hromadná událost patří k velmi oblíbeným festivalům v Hradci Králové a její návštěvnost dosahuje až 17 tisíc osob. ...
 • Ochrana společensky významných objektů jako měkkých cílů s využitím modelu evakuace 

  Dobiášová, Lucie
  Práce se zabývá problematikou ochrany budovy Hlavního nádraží Praha jako měkkého cíle, a běžným provozem v dané prostoru za využití modelu evakuace s důrazem na problematiku bezbariérovosti. Mapování objektu bylo provedeno ...
 • Simulace evakuace osob ze školského zařízení 

  Tesař, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá modelací evakuace osob, konkrétně u budovy Gymnázia Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice. Dále nastiňuje možnosti ohrožení měkkých cílů a jejich následnou ochranu. Model budovy byl ...
 • Vybraná rizika měkkých cílů 

  Handl, Petr
  Diplomová práce se zabývá vybranými riziky měkkých cílů, které mohou působit negativně na bezpečnost a ochranu těchto objektů. V současném stavu nalezneme vysvětlení pojmu měkké cíle, terorismu, který na ně působí a také ...