Now showing items 1-15 of 15

 • Informační strategie podniku 

  Korenčiak, Miroslav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom informačnej stratégie pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti služieb. Podnik je analyzovaný prostredníctvom rôznych metód s dôrazom na súčasný stav IS/IT a potreby podniku v tejto oblasti. ...
 • Návrh a realizace zařízení pro zjednodušení a urychlení testování systému AWS/TPWS 

  Majchrák, František
  Cieľom práce bol návrh a realizácia zariadenia pre zjednodušenie a urýchlenie testovania vlakového zabezpečovacieho systému AWS/TPWS. Prvá kapitola je venovaná popisu a rozdeleniu vlakových zabezpečovacích systémov. V ...
 • Návrh změn informačního systému malé firmy 

  Čelko, Boris
  Táto bakalárska práca sa zameriava na firmu GOMS s.r.o. Bakalárska práca sa delí na niekoľko častí, pričom jej prvá časť je zameraná na teoretické východiská k danej problematike, v ďalšej časti bakalárskej práce uskutočním ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Čička, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou prostredia firmy NDŽ s.r.o. Pojednáva o posúdení a návrhoch zmien informačného systému. Prvá časť obsahuje teoretické východiská k danej problematike a analýzam, ktoré boli uskutočnené ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kováč, Matej
  Bakalárska práca je zameraná na analýzu súčasného stavu informačného systému vo firme KRPA Slovakia, s. r. o.. V práci sa nachádzajú návrhy na zlepšenie, ktoré vo výsledku majú priniesť do firmy zvýšenie efektivity a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Zvolenská, Dominika
  Bakalárska práca sa zameriava na posúdenie súčasného stavu firmy Sobras Weld a jej informačného systému. Popisuje základné pojmy spojené s informačným systémom a analyzuje používaný informačný systém vo firme. Obsahuje ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Krásničan, Matej
  Bakalárska práca analyzuje stav informačných systémov v spoločnosti R-SYS s.r.o. Navrhuje riešenia pre ich zlepšenie. Odporúčané zmeny by mali priniesť zefektívnenie informačných systémov a zlepšiť každodennú činnosť s ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Klaudíny, Matúš
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom zmien informačného systému pre konkrétny podnik. Na základe zvolených analýz a postupov ponúka možnosti zlepšenia organizácie práce v rámci výrobných procesov. Hlavným zámerom tak bude ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Krásničan, Matej
  Táto diplomová práca analyzuje stav jedného z informačných systémov v spoločnosti ALES a.s. a navrhuje možné riešenia pre jeho zlepšenie. Odporúčané riešenia by mali zefektívniť každodennú činnosť s ním a zlepšiť jeho ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Čička, Dominik
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou prostredia firmy TEFIS s.r.o., pôsobiacu v odvetví logistiky. Pojednáva o posúdení a návrhoch zmien informačného systému tejto spoločnosti. Prvá časť obsahuje teoretické východiská ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Čelko, Boris
  Táto diplomová práca sa zameriava na spoločnosť INAT s.r.o., pôsobiacu v strojárskom priemysle. Náplňou práce je posúdiť aktuálne využívaný informačný systém a navrhnúť vhodné zmeny pre jeho zlepšenie. Práca je rozdelená ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Vidlářová, Monika
  Bakalárska práca sa zaoberá riešením problémov v informačných systémoch zvolenej spoločnosti. Snaží sa podať ucelenú informáciu o tejto problematike. Skúma najmä ich efektívnosť. Práca obsahuje teoretické východiská pre ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Markovič, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou a návrhom zmien informačného systému personálnej agentúry SourceFirst International s.r.o., ktoré majú za úlohu zlepšiť efektivitu v rámci procesov podniku. Prvá časť sa venuje ...
 • Snižování mechanických ztrát motoru 

  Ondrejka, Filip
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zoznámiť sa s problematikou mechanických strát. Opisuje ich vznik, rozdelenie a podstatu. Ďalej sa práca zaoberá metódami zisťovania mechanických strát a ich hodnoteniu.
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Matis, Peter
  Bakalárska práca analyzuje stav informačných systémov v spoločnosti iPARTNER, s.r.o a navrhuje riešenia na ich vylepšenie za pomoci metód a analýz, ktoré sú bežne využívane samotnou spoločnosťou. Odporúčané zmeny by mali ...