Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza a návrh informačního systému řízení know-how v ICT společnosti 

  Pospíšil, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu informačního systému. Návrh systému je prováděn pomocí metodiky Rational Unified Process. Práce vytváří soupis požadavků a pohledů na systém. Provádí analýzu a konkrétní návrh ...
 • Device For Automatic Testing Of Ultrasonic Gas Leak Detector 

  Skryja, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  In this paper a device for automatic testing of the gas leak detector is presented. The device allows testing product which is an embedded device that is improved during a development. This requires testing the product ...
 • Generic Decentralized Self-Adaptive Context-Aware Architecture Model 

  Kazzaz, M. Mohanned
  Vývoj v informačním systému neustále zvyšuje nároky na účinnou, efektivní a adaptivní spolupráci mezi komponenty systému, aby se vyrovnal se změnami v systému a zaručil tak nejlepší výkon. K dosažení těchto požadavků byly ...
 • Návrh a analýza systému pro správu autobusové dopravy 

  Lebeda, Martin
  Cílem projektu bylo vytvořit Informační systém autobusové dopravy. Při detailnějším zamyšlení bylo zřejmé, že tento systém bude podporovat i tramvajovou, trolejbusovou a vlakovou dopravu. Podstatná část projektu je zaměřena ...
 • Počítačová podpora přípravy rozvoje zaměstnanců 

  Poliak, Michal
  Základním cílem této práce je definovat návrh řešení pro podporu přípravy školení a tréninkových programů rozvoje zaměstnanců. Cíle je dosaženo prostřednictvím vytvoření dokumentu plánu řízení projektu a specifikací požadavků ...
 • Webový portál pro podporu samo učení 

  Lukáš, Radek
  Bakalářská práce na téma Webový portál pro podporu samo učení se zabývá problematikou samo učení jak z hlediska teoretického, tak i praktického. Vysvětluje principy lidského učení a jeho efektivnějšího využívání za účelem ...