Now showing items 1-6 of 6

 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Kulišťák, Martin
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci vybrané společnosti pomocí finanční analýzy a statistických metod. Práce se dělí na teoretickou část, ve které jsou rozebírány ekonomické ukazatele s časovými řadami a regresní ...
 • Návrh a tvorba proxy pro penetrační testování 

  Válka, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a vývoj proxy sloužící pro účely penetračního testování. Práce se dělí na tři hlavní části a začíná teoretickou částí rozebírající základní technologie a principy, na kterých aplikace ...
 • Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů 

  Švestka, Milan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením softwarové aplikace pro společnost XYZ, sloužící ke zhodnocení situace společnosti za pomocí vybraných finančních ukazatelů a statistických metod. Ke zhodnocení jsou využívány finanční ...
 • Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů 

  Dúpalová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu softwarové aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů a návrhu vedoucímu ke zlepšení stávající situace společnosti. V teoretické části práce vysvětluje vybrané ekonomické ukazatele a ...
 • Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů 

  Zdražilová, Eva
  Tato práce se věnuje vývoji softwarové aplikace, která má za úkol počítat vybrané ukazatele. Teoretická část popisuje význam jednotlivých ukazatelů používaných v aplikaci. Praktická část se věnuje popisu aplikace, její ...
 • Vývoj ventilačních turbín 

  Křupka, Jiří
  Diplomová práce řeší konstrukční vývoj alternativních stavebnicových mechanických systémů ventilačních turbín. Práce se v rešeršní části zabývá problematikou dopravovaného média-vzduchu a ventilace, dále pak funkcí, ...