Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh zajištění hlubokého zářezu 

  Štainerová, Lenka
  Cílem práce je navrhnout ekonomické a hlavně bezpečné zajištění hlubokého zářezu, a to jak ve fázi výstavby, tak po celou dobu užívání stavby. V první, rešeržní části diplomové práce bude přiblížena problematika území ...
 • Vlastnosti typických moravských základových půd a jejich chování pod zatížením 

  Štainerová, Lenka
  Cílem práce je popsat vlastnosti základových půd na území Moravy. V první, rešeršní, části práce budou přiblíženy vlastnosti různých typů základových půd. Další část je zaměřena na zjištění fyzikálně indexových a mechanických ...
 • Využití rozptýlené výztuže pro zlepšení mechanických vlastností zemin 

  Šindelářová, Daniela
  Cílem této bakalářské práce byla sumarizace dostupných informací o zemině vyztužené rozptýlenými vlákny. V minulosti bylo po celém světě provedeno velké množství studií zabývajících se tímto tématem. Práce srovnává přístup ...