Now showing items 1-1 of 1

  • Monolitická nádrž ČOV 

    Matušík, Petr
    Účelem diplomové práce je navržení monolitické nádrže čističky odpadních vod. Nádrž je kruhového průřezu bez stropní desky a bude celá obsypaná. Jedná se o jednoduchou konstrukci ve složitých základových poměrech. Z toho ...