Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj metod pro rychlou analýzu půdy 

    Křivánková, Zuzana
    Předložená diplomová práce si klade za cíl rozšířit využití termogravimetrie pro analýzu obsahu organického C a celkového N v půdách. Přednosti termogravimetrie oproti konvenčním analytickým metodám tkví především v její ...