Now showing items 1-2 of 2

  • Jaroslavice – sídlo v krajině 

    Mrlinová, Lucie
    Jižní Morava disponuje odpradávna kvalitní půdou. Změna klimatických podmínek a neohleduplný lidský přístup mají za následek sucho a půdní erozi. Půda, jako naše živitelka, je ovšem velmi vzácná. Proto se v mé práci zabývám ...
  • Kvalita zemědělské půdy v ČR a v Evropě - vývoj, současnost a budoucnost 

    Drlíková, Barbora
    Bakalářská práce dokumentuje vývoj zemědělské půdy v ČR i Evropě. Dále poukazuje na současný stav kvality zemědělské půdy, na kterou mají nepříznivý vliv hlavně degradační procesy. Ty jsou v práci postupně popsány. Součástí ...