Now showing items 1-20 of 41

 • Aerosol Flow Homogenization in the Spray Polyphenylene Vinylene Thin Film Deposition 

  Milenkov, Viktor; Vrchotová, Jana; Zhivkov, Ivaylo; Yordanov, Rumen S.; Vala, Martin; Mladenova, Daniela; Weiter, Martin (IOP Publishing, 2014-05-15)
  Two different spray deposition (SD) techniques were compared on polyvinylene (MDMO-PPV) used as a model material. SD and homogenized (h-SD) techniques were compared. Films of about 1 micron thickness were prepared by SD ...
 • Analýza fotovoltaických článků pomocí fotoluminiscence 

  Richter, Vladimír
  Tato práce se zabývá problematikou fotovoltaických článků. Hlavním cílem je seznámit čtenáře s principy činnosti solárních článků a s metodami detekce defektů ovlivňujících jejich kvalitu. První část práce se věnuje především ...
 • Analýza lokálních vlastností povrchu solárních článků 

  Lipr, Tomáš
  Tato práce se zabývá metodou optické mikroskopie v blízkém poli a jejího využití při zkoumání lokálních optických vlastností povrchové struktury solárních článků. Popisuje nejčastější artefakty vznikající při tomto měření. ...
 • Automatické měřicí pracoviště U-I charakteristik solárních článků 

  Kaderka, Tomasz
  Cílem teoretické části práce je nastínit možnosti přeměny sluneční energie, seznámit se s problematikou a historii fotovoltaiky a popsat fotovoltaickou přeměnu energie. Dále pak popsat princip měření VA charakteristik ...
 • Charakterizace vlastností perovskitových fotovoltaických článků 

  Salaukou, Aleh
  Táto práce se věnuje problematice fotovoltaických článků na bází perovskitu. V teoretické časti jsou popsány základní vlastnosti struktury perovskitu, jeho složení a použití v solárních článcích. Kromě toho se daná práce ...
 • Charakterizace vlastností perovskitových fotovoltaických článků 

  Kaliyev, Alexey
  Práce je zaměřená na problematiku perovskitových fotovoltaických článků. V teoretické části jsou popsány vlastnosti perovskitové struktury, její složení a využití v solárních článcích. V práce je taky stručná informace o ...
 • Design pouliční svítilny s nezávislým napájením. 

  Hampl, Petr
  Oblast problémů, ze kterých konkrétní téma projektu vychází, zahrnuje současnou globální transformaci zdrojů energie a jejich dodávek se zvláštní pozorností na obnovitelné zdroje energie. Důraz je kladen zejména na hodnoty ...
 • Detekce defektů solárních článků pomocí systému využívajcího elektroluminiscenci 

  Marčík, Silvestr
  Diplomová práce se zaměřuje zejména na problematiku fotovoltaických článků z hlediska jejich vad (defektů). Úvodní část se zabývá historii fotovoltaiky, její zavádění do praxe a v neposlední řadě vysvětlení samotného ...
 • Fotoluminiscenční diagnostická metoda s transmisním osvětlením 

  Kafka, Martin
  Cílem této diplomové práce je inovace měřicího pracoviště fotoluminiscence pro měření defektů solárních článků pomocí transmisního osvětlení s využitím stávajících metod pro měření defektů ve funkční struktuře solárních ...
 • Fotovoltaické elektrárny a jejich návrh 

  Albrecht, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá fotovoltaickými elektrárnami a jejich návrhem. Významná část práce se věnuje především technologiím výroby a popisem typů a způsobu výroby jednotlivých druhů fotovoltaických článků. Práce ...
 • Fotovoltaický článek pro koncentrátorový systém 

  Straškraba, Vojtěch
  Předkládaná diplomová práce se zabývá koncentrátorovými fotovoltaickými systémy. Hlavním tématem jsou fotovoltaické články a jejich vlastnosti. Práce se podrobně zabývá fyzikálními procesy u fotovoltaických článků, typy ...
 • Ga modifikované Schottkyho solární články s rozhraním Grafen/Si 

  Hlavička, Ivo
  Obsahem této bakalářské práce je výroba, charakterizace a úprava Schottkyho solárních článků s rozhraním grafen-Si. Nanesením grafenu vyrobeného metodou CVD na křemíkový substrát s elektrodami bylo vytvořeno základní ...
 • GaN modifikované Schottkyho solární články s rozhraním Grafen/Si 

  Mohelský, Ivan
  Tato práce se zabývá přípravou a charakterizací Schottkyho solárních článků s přechodem grafen/křemík. Pro tuto studii byla navržena a vyrobena aparatura pro měření I-V charakteristik solárního článku. Rozhraní grafen/křemík ...
 • Inovace systému pro detekci defektů solárních článků pomocí elektroluminiscence 

  Lepík, Pavel
  Diplomová práce se zabývá rozborem dosavadních metod detekujících plošné rozložení defektů v solárních článcích. Teoreticky i prakticky je provedena analýza výsledků zejména u metody elektroluminiscence. Inovace stávajícího ...
 • Koncentrátorové fotovoltaické systémy 

  Straškraba, Vojtěch
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá koncentrátorovými fotovoltaickými systémy. Je popsána historie jejich vzniku, vývoje a aplikace, princip činnosti a popis technologie konstrukcí, optiky, speciálních fotovoltaických ...
 • Konstrukce bezdrátového zabezpečovacího systému 

  Brudný, Tomáš
  Cílem této práce byl návrh takového zabezpečovacího zařízení, který se skládá z části čidel a části centrální jednotky. Centrální jednotka komunikuje s autorizovanými senzory bezdrátově na základě VF modulu IQRF firmy ...
 • Lokální optické a elektrické charakteristiky optoelektronických součástek 

  Škarvada, Pavel
  Konverze solární energie a miniaturizace polovodičových součástek a s tím spojená životnost, spolehlivost a účinnost zařízení jsou základní premisy této práce. Práce je zaměřena na studium a nedestruktivní diagnostiku ...
 • Měření kvantové účinnosti optoelektronických prvků a návrh laboratorního měřícího systému 

  Lipr, Tomáš
  V této práci je řešena problematika měření kvantové účinnosti optoelektronických prvků. Je zde vysvětlen princip fungování solárního článku a zaveden pojem kvantová účinnost. Poté je diskutován vliv polovodičové struktury ...
 • Microscopic optoelectronic defectoscopy of solar cells 

  Škarvada, Pavel; Tománek, Pavel; Koktavý, Pavel; Sobola, Dinara (EDP Sciences, 2013-05-03)
  Scanning probe microscopes are powerful tool for micro- or nanoscale diagnostics of defects in crystalline silicon solar cells. Solar cell is a large p-n junction semiconductor device. Its quality is strongly damaged by ...
 • Mikroskopická analýza defektů solárních článků 

  Brukner, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí defektů solárních článků pomocí elektroluminiscence, elektronového mikroskopu a následného 3D modelování defektních oblastí a struktury solárního článku. V textu jsou popsány základní ...