Now showing items 1-11 of 11

 • Aquapark Brno 

  Modlitba, Zdeněk
  Tématem diplomové práce je revitalizace historicky cenného území Za Lužánkami jako centra pro sport a volný čas, celková urbanistická koncepce a dostavba bytových bloků v přiléhající lokalitě. Komplexní architektonická ...
 • Energetické řešení off-grid kontejnerové stavby 

  Filka, Tomáš
  Tato práce shrnuje současné možnosti využití obnovitelných zdrojů elektrické energie a doplňkových technologií, které lze použít při navrhování off-grid staveb. Konkrétně se zabývá možností jejich aplikace na stále více ...
 • Kvantifikace energetických ztrát fototermického systému ohřevu TUV při napájení fotovoltaikou 

  Havlíček, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá kvantifikací energetických ztrát v solárním systému pro ohřev TUV při napájení fotovoltaikou. Během měsíce květen 2014 bude probíhat sběr dat na reálné instalaci systému a na základě tohoto ...
 • Lisování prolisů v austenitickém nerezavějícím plechu 

  Rudolf, Bronislav
  Práce řeší návrh prolisů v plechu pro teplosměnné solární panely. Jsou vybrány dva tvary prolisů – jehlancový a podélný tvar. Je zhodnocena jejich možná výroba a popsána vybraná metoda výroby GUÉRIN. Pro výrobu je zvolen ...
 • Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro domácnost 

  Velasquez, Juan
  Cílem bakalářské práce je navrhnout fotovoltaický energetický systém na rodinném domu, jenž je odpojen od elektrické sítě. Práce dále obsahuje podrobné informace, jež by mohly pomoci pochopit, jak fotovoltaické systémy ...
 • Nové technologie při vytápění RD 

  Bořil, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá novými metodami vytápění rodinných domů. V první části bude provedena rešerše dostupných možností na trhu. V druhé části potom budou poznatky aplikovány na modelový dům, kde bude instalovaný ...
 • Rodinný dům 

  Trtílek, Petr
  Bakalářská práce ,,Rodinný dům,, je zpracován ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů a norem. Jedná se o dispoziční řešení rodinného domu s garáží pro dvě ...
 • Solární ohřev TUV 

  Flöhsler, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout funkční systém pro ohřev teplé užitkové vody (dále TUV) a ekonomickou stránku projektu. Návrh zahrnuje správné určení velikosti solárních kolektorů, kde nesmíme opomenout zvolení ...
 • Studie ekologického projektu pro ochranu životního prostředí 

  Jánský, David
  Práce přibližuje aktuální trendy a přístupy v oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k udržitelnému rozvoji. Popisuje současný přístup politiky ČR v oblasti životního prostředí a jeho spolupráci se státy Evropy. V ...
 • Studie ekologických projektů pro ochranu životního prostředí v ČR 

  Jánský, David
  Práce přibližuje aktuální trendy a přístupy v oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k udržitelnému rozvoji. Popisuje současný přístup politiky ČR v oblasti životního prostředí a jeho spolupráci se státy Evropy. V ...
 • Zdaňování příjmů z fotovoltaických zařízení 

  Vrábľová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů z fotovoltaických zařízení, které díky novelizaci zákona o daních z příjmů a zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů prošlo řadou změn. V modelových příkladech ...