Now showing items 1-5 of 5

 • Energetické hodnocení obytných budov 

  Fojtů, Pavel
  Diplomová práce nabýzí dvě úsporná opatření pro snížení energetické náročnosti bytového domu. K těmto opatřením patří zateplení obálky budovy, příprava teplé vody solárními kolektory a zpětné získávání tepla pomocí ...
 • Energetické hodnocení systémů TZB 

  Cap, Petr
  Diplomová práce se zabývá energetickým hodnocením stávajících budov sportovně-rekreačního firemního areálu v Brušperku. K tomuto účelu uvádí porovnání vybraných druhů paliv, co by zdroje energie pro vytápění z hlediska ...
 • Energetický posudek solární soustavy 

  Šmardová, Eva
  V teoretické části diplomové práce jsou popsány způsoby měření parametrů solárního fototermického kolektoru a systému. Výpočtová část se zabývá analýzou spotřeby tepla na zadané budově a návrhem solárního systému pro ohřev ...
 • Systémy TZB v objektech se spotřebou energie blízkou nule 

  Bukovjanová, Eva
  Cílem diplomové práce je návrh soustav a systémů TZB v objektech se spotřebou energie blízké k nule. V rámci diplomové práce byly navrženy 2 varianty vytápění a přípravy TV. Ve variantě 2 je uvažováno i s fotovoltaickým ...
 • Vytápění pomocí tepelného čerpadla 

  Mikoláš, Petr
  Bakalářská je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a zabývá se historií, principem funkce a rozdělením tepelných čerpadel a obecným popisem solárních soustav a kolektorů. Druhá část je výpočtová, která se věnuje ...