Now showing items 1-4 of 4

 • Příprava keramických materiálů pro piezoelektrické aplikace 

  Karkuszová, Karina
  Diplomová práca sa zaoberá prípravou a spracovaním bezolovnatej piezokeramiky s perovskitovou štruktúrou. Pomocou syntézy v pevnej fáze (SSR) a syntézou v kvapalnej fáze (sol-gel) bol pripravený prášok draselno-sodného ...
 • Příprava tobermoritu 

  Dlabajová, Lucie
  Dizertační práce je zaměřena na studium reakcí probíhajících v komplexním systému CaO–SiO2–H2O, přičemž je cílena na syntézu tobermoritu. Plně krystalický může tobermorit vznikat pouze v hydrotermálních podmínkách, přičemž ...
 • Sol-gel syntéza a vlastnosti nanočástic piezokeramických materiálů na bázi(BaxCa1-x)(TiyZr1-y)O3 

  Vacek, Petr
  Tématem práce byla sol-gel syntéza nanočástic piezokeramiky na bázi BaxCa1-xTiyZr1-yO3 (BCTZ), příprava slinutých vzorků a analýza jejich struktury a vlastností. V teoretické části byly shrnuty poznatky o piezoelektrických ...
 • Syntéza a příprava bezolovnaté piezokeramiky 

  Řeháková, Bára
  Tématem diplomové práce je syntéza a následná příprava bezolovnaté piezokeramiky s perovskitovou strukturou, konkrétně draselno-sodného niobátu (KNN). V teoretické části jsou popsány možnosti syntéz KNN prášku, jeho tvarování ...