Now showing items 1-5 of 5

 • Příprava a vlastnosti feroelektrických keramických materiálů 

  Vykoukalová, Tereza
  Cílem práce bylo připravit keramický materiál na bázi barium stroncim titanátu (Ba0,70Sr0,30TiO3, BST) pro feroelektrické aplikace. Pro přípravu keramického práškového materiálu BST bylo využito syntéz v kapalném stavu na ...
 • Příprava keramických materiálů pro piezoelektrické aplikace 

  Karkuszová, Karina
  Diplomová práca sa zaoberá prípravou a spracovaním bezolovnatej piezokeramiky s perovskitovou štruktúrou. Pomocou syntézy v pevnej fáze (SSR) a syntézou v kvapalnej fáze (sol-gel) bol pripravený prášok draselno-sodného ...
 • Příprava tobermoritu 

  Dlabajová, Lucie
  Dizertační práce je zaměřena na studium reakcí probíhajících v komplexním systému CaO–SiO2–H2O, přičemž je cílena na syntézu tobermoritu. Plně krystalický může tobermorit vznikat pouze v hydrotermálních podmínkách, přičemž ...
 • Sol-gel syntéza a vlastnosti nanočástic piezokeramických materiálů na bázi(BaxCa1-x)(TiyZr1-y)O3 

  Vacek, Petr
  Tématem práce byla sol-gel syntéza nanočástic piezokeramiky na bázi BaxCa1-xTiyZr1-yO3 (BCTZ), příprava slinutých vzorků a analýza jejich struktury a vlastností. V teoretické části byly shrnuty poznatky o piezoelektrických ...
 • Syntéza a příprava bezolovnaté piezokeramiky 

  Řeháková, Bára
  Tématem diplomové práce je syntéza a následná příprava bezolovnaté piezokeramiky s perovskitovou strukturou, konkrétně draselno-sodného niobátu (KNN). V teoretické části jsou popsány možnosti syntéz KNN prášku, jeho tvarování ...