Now showing items 1-17 of 17

 • Advanced Structural Analysis Of Silicon Solar Cells 

  Papež, Nikola (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The study investigates the structural imperfections of photovoltaic cells based on polycrystalline silicon. Experimental characterization focuses in particular on the degradation and defects analysis. Two modern techniques ...
 • Barvivy senzibilizované solární články 

  Schovancová, Petra
  V poslední době se výzkumné úsilí upíná k velmi slibné fotovoltaické technologii – barvivy senzibilizovaným solárním článkům. Technologie je založena na generaci elektronů v senzibilizujícím barvivu a jejich separaci na ...
 • Characteristics Of Gallium Arsenide Solar Cellsat High Temperature 

  Papež, Nikola (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This article reviews a work on processing of gallium arsenide (GaAs) solar cells. The performance of the cells before and after 300 _x000E_C thermal processing was correlated with topography identified by optical camera, ...
 • Metody a technologie vytváření kovových kontaktů pro struktury křemíkových solárních článků 

  Frodl, Miroslav
  Tato práce pojednává o progresivních metodách vytváření kontaktů pro struktury monokrystalických solárních článků a o vhodných metodách pro analýzu jejich vlastností se zaměřením na studium a realizaci struktur kontaktů s ...
 • Microstructural investigation of defects in photovoltaic cells by the electron beam-induced current method 

  Papež, Nikola; Dallaev, Rashid; Sobola, Dinara; Macků, Robert; Škarvada, Pavel (Elsevier, 2020-02-19)
  This work aims to clarify the application of electron beam-induced current (EBIC) method for the morphological analysis and detection of local defects and impurities in semiconductor structures such as solar cells. One of ...
 • Mikroskopická analýza defektů solárních článků 

  Brukner, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí defektů solárních článků pomocí elektroluminiscence, elektronového mikroskopu a následného 3D modelování defektních oblastí a struktury solárního článku. V textu jsou popsány základní ...
 • MPPT regulátor pro malé bezpilotní prostředky 

  Košút, Martin
  Táto práca sa zaoberá návrhom regulátora sledujúceho bod maximálneho výkonu fotovoltaických článkov vstavaných v krídlach UAV. Fotovoltaické články sú používané na pokrytie spotreby a pre nabíjanie palubných akumulátorov ...
 • Návrh a realizace zařízení pro měření rozptylu světla na površích solárních článků 

  Gründling, Vladimír
  V diplomové práci je uveden princip původního přístroje pro experimentální měření rozptylu elektromagnetického záření na drsných rovinných površích. Je prezentován jeho konstrukční návrh i jeho realizace. Přístroj je ...
 • Optimalizace procedury měření optického záření rozptýleného pevnými tělesy prováděného scattermeterem 

  Klus, Jakub
  Tato práce se zabývá optimalizací procedury měření optického záření rozptýleného pevnými tělesy prováděného pomocí scatterometru. V práci je popsáno několik metod použitelných k nalezení souboru pozic nepřekrývajících se ...
 • Organické polovodiče 

  Tebich, Ivan
  Práce pojednává o využití fotovoltaického jevu k výrobě elektrické energie prostřednictvím solárních článků. Zkoumá princip fotovoltaického jevu v organických strukturách. Dále uvádí základní druhy konstrukcí organických ...
 • Organické solární články pro fotovoltaickou přeměnu sluneční energie 

  Šedina, Martin
  Tato práce je zaměřená na studium organických materiálů pro přeměnu sluneční energie na energii elektrickou a na studium mechanismů této přeměny. Byly zkoumány vybrané organické materiály a směsi těchto materiálů, které ...
 • Physical properties investigation of reduced graphene oxide thin films prepared by material inkjet printing 

  Schmiedová, Veronika; Pospíšil, Jan; Kovalenko, Alexander; Čuboň, Tomáš; Zmeškal, Oldřich; Weiter, Martin (Hindawi Publishing Corporation, 2017-08-23)
  The article is focused on the study of the optical properties of inkjet-printed graphene oxide (GO) layers by spectroscopic ellipsometry. Due to its unique optical and electrical properties, GO can be used as, for example, ...
 • Pracoviště pro měření náhradního schématu fotovoltaických článků 

  Klein, Radek
  Předkládaná práce se zabývá problematikou solárních článků. Popisuje princip získávání elektrické energie z energie světelné, činnost samotných solárních článků, stanovuje náhradní linearizovaný model PN přechodu a nastiňuje ...
 • Přípava Grätzelova solárního článku 

  Gerlich, Jakub
  Bakalárska práca rieši problematiku farbivami senzibilizovaných solárnych článkov. Práca uvádza princíp fungovania týchto článkov. Ďalej rozoberá použitie rôznych typov farbív, protielektród, elektrolytov a vodivých skiel. ...
 • Studium struktur pro organické fotovoltaické solární články 

  Kostovčík, Tomas
  Práce se zabývá problematikou využití organických materiálů v solárních článcích. V úvodu práce jsou rozebrány a vysvětleny jednotlivé fyzikální a chemické jevy, které ovlivňují vlastnosti organických materiálů. Práce ...
 • Vysokoteplotní procesy ve výrobě křemíkových fotovoltaických článků 

  Frantík, Ondřej
  Práce je zaměřena na vysokoteplotní procesy ve výrobě krystalických solárních článků. Hlavním tématem výzkumu je difúze tradičních příměsí fosforu a boru. Difúzní procesy pro vytváření solárních článků jsou odlišné v ...
 • Využití laserových procesů při výrobě solárních článků 

  Grob, Filip
  V této práci jsme se zaměřili na použití daného laseru při výrobě solárních článků. V první části Bakalářské práce jsou obecně a teoreticky zpracovány poznatky v oboru fotovolaiky a aplikacích laserů. V druhé části práce, ...