Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza měření PID degradace FV modulů na bázi křemíku 

    Baklík, Radim
    Diplomová práce se zabývá krystalickými fotovoltaickými moduly v návaznosti na fenomén PID. Práce se zaměřuje na metody zkoumání měnících se elektrických veličin, jako je paralelní odpor a svodový proud, při probíhající ...