Now showing items 1-19 of 28

 • Aquapark Brno 

  Modlitba, Zdeněk
  Tématem diplomové práce je revitalizace historicky cenného území Za Lužánkami jako centra pro sport a volný čas, celková urbanistická koncepce a dostavba bytových bloků v přiléhající lokalitě. Komplexní architektonická ...
 • Design pouliční svítilny s nezávislým napájením. 

  Hampl, Petr
  Oblast problémů, ze kterých konkrétní téma projektu vychází, zahrnuje současnou globální transformaci zdrojů energie a jejich dodávek se zvláštní pozorností na obnovitelné zdroje energie. Důraz je kladen zejména na hodnoty ...
 • Energetické výnosy z jednoho hektaru půdy v Jihomoravském kraji 

  Plášek, Tomáš
  Tato práce se zabývá výrobou elektrické energie v bioplynových stanicích, v tepelných elektrárnách spalováním biomasy a v solárních elektrárnách a porovnává ji s výrobou energie v palivových článcích a se ziskem energie z ...
 • Energetické výnosy z jednoho hektaru půdy v Jihomoravském kraji 

  Plášek, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou provozu fotovoltaických elektráren a výroby elektrické energie z biopaliv. Porovnává energetické výnosy různých ekologických biopaliv s výnosy energie ze solárních panelů. Hodnotí spotřebu ...
 • Fotovoltaický systém pro ostrovní provoz 

  Hrňa, Lukáš
  Tématem bakalářské práce je popis fotovoltaických systémů a jejich částí. Práce se blíže věnuje popisu ostrovního fotovoltaického systému a zabývá se jeho výstavbou na konkrétním objektu. Charakterizuje základní komponenty ...
 • Koncept nabíjecí stanice s možností off-grid provozu pro elektrokola 

  Leitman, Valentín
  Táto diplomová práca pojednáva o nabíjacích staniciach pre elektrické bicykle napájaných obnoviteľnými zdrojmi elektrickej energie. Cieľom tejto práce je urobiť návrh hybridnej nabíjacej stanice pre elektrické bicykle, ...
 • Měnič pro umělou síť 230 V napájený z fotovoltaických panelů 

  Michálek, Pavel
  V této práci je uveden podrobný postup návrhu silové i řídicí části DC/DC měniče a výstupního střídače. Toto zařízení bude sloužit k vytvoření umělé napájecí sítě v rodinném domě, kde bude dle uvážení napájet vybrané domácí ...
 • Mobilní autonomní fotovoltaický systém 

  Horváth, Martin
  Obnovitelné zdroje energie a jejich rozvoj přináší otázky jak tyto zdroje co nejlépe využít. Diplomová práce pojednává o fotovoltaických systémech. Popisuje jejich historii, současnou situaci a nabízí také vyhlídky do ...
 • Monitoring provozu fotovoltaické elektrárny 

  Střípek, Martin
  Bakalářská práce pojednává o teoretických poznatcích Fotovoltaiky. Největší výhodou pro získávání energie je v dlouhé době nevyčerpatelný zdroj Slunce. Tento pohled je důležitý v době, kdy se stále více zemí stávají ...
 • Návrh fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu 

  Kattauer, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu. První část se zabývá slunečním zářením na území České republiky, fotovoltaickou přeměnou a elektrickými vlastnostmi solárních ...
 • Návrh systému řízení a diagnostiky ohřevu vody s využitím solární energie 

  Kužel, Kristián
  Tato práce se zabývá problematikou ohřevu TUV. Zaměřuje se na solární ohřev vody, věnuje se jednotlivým druhům solárních panelů a shrnuje dosavadní poznatky o solárním ohřevu vody. Na konkrétním příkladu ukazuje praktické ...
 • Optimalizace kombinovaného systému ohřevu TUV 

  Lebeda, Ladislav
  Tato práce je zaměřena na optimalizaci kombinovanému systému ohřevu TUV z energetického hlediska. Úvodní část se zabývá obecnou problematikou termických solárních systémů s autonomním napájením z fotovoltaických panelů a ...
 • Porovnání potencionální produkce elektrické energie fotovoltaických zdrojů u obcí do 3 000 obyvatel 

  Plaček, Martin
  Cílem této práce je poskytnout informace o střešních solárních elektrárnách a jejich využití pro obce s méně než 3000 obyvateli. Dále obsahuje stručný přehled vybraných fotovoltaických tašek a panelů a jejich parametry. ...
 • Použití bezpilotních letounů v průmyslu a jejich porovnání s běžnými metodami 

  Červenka, Ondřej
  Cílem diplomové práce je návrh použití bezpilotních letounů v průmyslu a jejich následné porovnání s doposud používanými metodami. V úvodní části se práce zabývá historií a vývojem bezpilotních letounů. Dále teorií, která ...
 • Projekt připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční soustavy 

  Blažek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií fotovoltaické elektrárny a ekonomickým zhodnocením použitého technologického zařízení. V první části je popsána technologie pro vyvedení výkonu z fotovoltaického zdroje – ...
 • Recyklace fotovoltaických modulů 

  Cingel, Štefan
  Tato bakalářská práce se v první části zaměřuje na rozdělení FV článků, jejich vývoj a výrobní procesy. Dále jsou zde obecně popsány recyklační metody a jejich základní rozdělení a druhy, které se běžně využívají. V ...
 • Řízení solárního článku 

  Pisca, Marek
  Predložená bakalárska práca sa zaoberá teóriou fotovoltaických článkov a riadením solárneho systému určeného pre rekreačnú chatku. Bol navrhnutý a realizovaný riadiaci a nabíjací systém pre nabíjanie Pb akumulátora. Tento ...
 • Simulace I-U charakteristik fotovoltaických modulů 

  Jiřík, Jan
  Tato práce se zabývá slunečním zářením, které je jedním z možných zdrojů obnovitelné energie. Hlavnímy body práce je seznámit se s problematikou fotovoltaiky. Sestrojení poloautomatizovaného měřícího pracoviště díky němuž ...
 • Solární kolektory 

  Telecký, Vojtěch
  Tato práce pojednává o způsobu využití solární energie. Zaměřuje se na různé konstrukční řešení kolektorů pro ohřev teplé užitkové vody, pro vytápění, možnosti zapojení a vhodnost použití s ohledem na podnebí. V první části ...