Now showing items 1-3 of 3

 • Camera Security System With Raspberry Pi Minicomputer 

  Vitula, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper describes a design of a camera surveillence system on the Raspbery Pi platform that can be powered by a solar panel. It includes a description of the individual components to be used and also deals with the ...
 • Kamerový zabezpečovací systém s minipočítačem Raspberry Pi 

  Vitula, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem kamerového zabezpečovacího systému na platformě Raspberry Pi, který může být vzdáleně ovládán a napájen solárním panelem. Součástí je popis komponent a také návrh aplikace umožňující ...
 • Návrh lehkého průzkumného letounu bez lidské posádky 

  Kadidlo, Miroslav
  Práce se zabývá koncepním návrhem lehkého przkumného letounu bez lidské posádky s nosností 3kg užiteného zatížení. Na základ výsledk ze statistického rozboru se zamuje na charakterizaci letounu s vysokou výdrží. K problematice ...