Now showing items 1-6 of 6

 • Defekty způsobené aplikací pájecí pasty a optimalizace procesu 

  Štichová, Zuzana
  Cílem této práce je zdokumentování případů, kde vznikají problémy při přetavení pájecí pasty, vyhodnocení a doporučení pro zvýšení kvality návrhu DPS. Součástí práce je též zpracování doporučení pro použití lepidla pro ...
 • Porovnání pájecích past z pohledu spolehlivosti pájeného spoje 

  Dokoupil, Jakub
  Tato diplomová práce se po teoretické stránce zabývá popisem pájení přetavením pájecí pasty a popisem defektů vzniklých během tohoto procesu. Praktická část práce potom popisuje testování dvou pájecích past s rozdílným ...
 • SnBi pájecí pasta a vliv reaktivních nanočástic 

  Rychlý, Ivo
  Tato práce se zabývá rešerší vlivu reaktivních nanočástic, především měděných a stříbrných, na vlastnosti bezolovnatých pájecích past. Popisuje základní zkoušky prováděné na pájecích pastách podle standardu IPC-TM-650. V ...
 • Spolehlivost pájených spojů LED panelů 

  Šimon, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá vlivem integrálu teploty a použité pájky na kvalitu pájeného spoje. V teoretické části práce je řešena technologie pájení přetavením, problematika výběru pájecí pasty či kritéria pro nastavení ...
 • Tavidlové zbytky po pájení přetavením 

  Uhlář, Vít
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s problematikou tavidlových zbytků vzniklých po pájení přetavením ve vztahu k deskám plošných spojů. První část se zabývá uvedením do problematiky pájecích past a samotných ...
 • Trendy v oblasti pájecích past a vliv nanočástic 

  Dosedla, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá novými trendy v oblasti pájecích past. Zaměřuje se na využití nanočástic jako prostředku pro vylepšení vlastností stávajících bezolovnatých pájecích slitin. Jsou zde shrnuty a diskutovány ...