Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza závad na DPS pomocí X-RAY 

  Mlýnek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na BGA (Ball Grid Array) pouzdra a detekci chyb vzniklých při jejich opravách pomocí rentgenového záření. Popisuje obecně BGA pouzdra podle druhu nosného substrátu, techniky připojování čipů, ...
 • Design digitální pájecí stanice 

  Matušková, Adéla
  Předmětem této bakalářské práce je design digitální pájecí stanice, která je určena pro ruční amatérské, ale i profesionální pájení. Cílem je návrh pájecí stanice s ohledem na uživatelský komfort, bezpečnost při práci a ...
 • Design transformátorové páječky 

  Běhal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá designem transformátorové páječky. Produkt je v první řadě analyzován z historické, technické a designérské stránky. Následně je navržen nový design tohoto produktu, který respektuje aspekty ...
 • FPGA modul pro řízení BLDC motorů 

  Makówka, David
  Práce se zabývá možnostmi řízení BLDC motorů za využití FPGA čipů a také návrhem měniče pro kompletní realizaci. Pro řízení BLDC motoru byla implementována šestikroková komutace, pro budoucí usnadnění implementace vektorového ...
 • Malá pec pro reflow 

  Pavelka, Radek
  Tato práce se zabývá návrhem prototypu malé pece pro pájení plošných spojů pomocí metody reflow. Je zde popsána konstrukce pece, její termodynamické vlastnosti a návrh řídící a výkonové elektroniky a softwaru ji ovládajícího. ...
 • Mechanické vlastnosti pájeného spoje 

  Meliš, Josef
  Předkládaná práce se zabývá rozdíly mechanických vlastností povrchových úprav desek plošných spojů a více druhů použitých pájecích past. Praktická část práce popisuje všechny nutné kroky k výslednému provedení experimentu. ...
 • Nekonvenční technologie navařování kovů 

  Krejčí, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je přiblížit veřejnosti problematiku navařování kovů a provést základní rozdělení nejrozšířeněji využívaných technologií navařování kovů. Někdy se můžeme setkat také s pojmem nánosové svařování kovů, ...
 • Optimalizace úpravy povrchu korozivzdorných ocelí 

  Mačátová, Lucie
  Práce se zabývá procesy odmašťování v průmyslu a zkoušení nového procesu čištění laserem, které bylo experimentálně ověřeno ve výrobním procesu i testováno. Práce se dále zabývá pájením obecně jako technologií spojování ...
 • Pájení laserovou diodou 

  Straka, Michal
  ato práce se zabývá problematikou pájení pomocí laserové diody. Teoretická část shrnuje obecné a získané poznatky o technologii pájení a materiálech, které se v tomto procesu vyskytují. Dále popisuje faktory, které ovlivňují ...
 • Porovnání pájek pro výkonové moduly 

  Spaček, Marek
  Táto práca podáva náhľad na výkonové polovodičové moduly, technológie v nich požívané a niektoré procesy používané na ich výrobu. Popisuje aj niektoré kvalitatívne kritériá pre spájkovaný spoj medzi DBC substrátom modulu ...
 • Postupy pro přepracování a opravy vybraných komponentů a LED na různých typech DPS 

  Pospíšil, Tomáš
  Tato práce se zabývá technologií přepracování a oprav pájených elektronických sestav. Primárně je tato práce zaměřena na přepracování a opravy elektronických pájených sestav s LED. Teoretická část popisuje technologické ...
 • Reballing BGA pouzder na zařízení PACE TF2700 

  Roháček, Peter
  Diplomová práca je zameraná na reballing BGA (Ball Grid Array) puzdier pomocou zariadenia PACE TF 2700. Popisuje všeobecné druhy BGA puzdier, ich defekty, dôležitosť teplotného managementu až po techniky spájkovania, kde ...
 • Svařování konstrukce z hliníkové slitiny 

  Blahák, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2303R002 předkládá návrh technologie svařování konstrukce z hliníkové slitiny. Na základě literární studie problematiky svařování hliníkových slitin byly vybrány dvě ...
 • Úprava procesu čištění DPS po odstranění BGA komponent 

  Procházka, Adam
  Bakalářská práce se zabývá úpravou procesu čištění DPS po odstranění BGA komponent. V úvodní části práce je shrnuto zadání a myšlenka celé práce. První část teoreticky pojednává o druzích pájení, o typech pájek a o procesu ...
 • Zvýšení životnosti náhradních dílů strojů zpracujících půdu 

  Černín, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá zvýšením životnosti dílů určených pro kultivaci půdy. Práce hodnotí stávající možnosti zlepšení užitné hodnoty opotřebitelných náhradních dílů. Praktickými zkouškami budou podložena doporučení ...