Now showing items 1-10 of 10

 • Technologický postup výroby závěsu oken. 

  Štejnar, Radek
  Cílem této bakalářské práce je návrh technologického postupu výroby závěsu oken zpětným protlačováním a vypracování studie o objemového tváření za studena. Zadaná součást je z oceli 11 320 5R a polotovarem pro výrobu, je ...
 • Výroba držáku objemovým tvářením 

  Nejedlý, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby držáku objemovým tvářením z oceli 12 020.0. Na základě literární studie problematiky zápustkového kování a výpočtu bylo navrženo ...
 • Výroba držáku objemovým tvářením 

  Šimon, Miroslav
  Cílem diplomové práce bylo navržení nejvýhodnějšího technologického postupu výroby zadané součásti objemovým tvářením. Práce obsahuje literární studii, která je zdrojem informací pro samotné řešení. Cílem diplomové práce ...
 • Výroba posuvného unašeče objemovým tvářením 

  Stříbrný, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2303 předkládá návrh technologie výroby výkovku – dílce ze slitiny hliníku EN AW 6082 T6. Na základě literární studie problematiky zápustkového kování a výpočtu bylo ...
 • Výroba spojovacího čepu objemovým tvářením 

  Trnka, Filip
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG předkládá návrh technologie výroby spojovacího čepu – z konstrukční oceli 11 320 5R. Na základě literární studie objemového tváření za studena zejména se zaměřením ...
 • Výroba šroubu 

  Starý, Petr
  Bakalářská práce se zabývá výrobou rotační součásti technologií objemovým tvářením za studena. V práci jsou popsány základní principy výše zmíněné technologie, používané materiály, nástroje i stroje a oblasti využití. Na ...
 • Výroba šroubu vozového kola protlačováním 

  Ostřížek, Lukáš
  OSTŘÍŽEK LUKÁŠ: Výroba šroubu vozového kola objemovým tvářením. Bakalářská práce prezenčního bakalářského studia, 3. ročník, letní semestr, akademický rok 2007/2008, studijní skupina 3P/2 Strojírenství - Strojírenská ...
 • Výroba tělesa nosiče objemovým tvářením 

  Kozáková, Olga
  Cílem této práce je tvorba literární studie z problematiky objemového tváření, konkrétně kování. Na základě této studie vypracovat optimální technologické řešení výroby zadané součásti – tělesa nosiče. Technologické řešení ...
 • Výroba vnitřního kola objemovým tvářením 

  Šimon, Miroslav
  Cílem bakalářské práce bylo navržení nejvýhodnější technologie výroby zadané součástí objemovým tvářením. Práce obsahuje literární studii, která je zdrojem informací pro samotné řešení. Další důležitou částí je celkový ...
 • Výroba výkovku držáku rejdového čepu 

  Moudrý, Michal
  MOUDRÝ Michal: Výroba výkovku držáku rejdového čepu. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby držáku rejdového čepu objemovým tvářením z oceli 12 040.0. Na základě ...